”150 nya bostäder på 9 månader”

Boendefrågan kommer att ha högsta prioritet för allianspartierna under den kommande mandatperioden. Det skriver Anders Larsson (C), Pär-Ove Lindqvist (M), Ingrid Åberg (Kd) och Patrik Öhrström (Fp) i en debattartikel som publiceras på LindeNytt idag.

Lindesberg kommer inte att lyckas med konststycket att vända en negativ befolkningstrend om det fortsätter att saknas bostäder. Allianspartierna skriver idag att man vill bygga totalt 150 nya bostäder i Lindesbergs kommun. Byggandet måste igång redan under första halvåret 2011 och bör inte ta längre än nio månader att slutföra. Hela artikeln finns att läsa nedan:

Nu bygger vi bostäder i Lindesbergs kommun!
Bostadspolitiskt program/debattinlägg.

I Lindesberg och i Frövi råder sedan ett antal år bostadsbrist. Det är kommunens uppgift och skyldighet att genom bl a en aktiv hantering av det bostadspolitiska se till att det finns boenden för de människor som finns eller söker bostad i vår kommun.

Från år 2001, d v s under de senaste 9 åren har enligt statistik från SCB inga nya hyreslägenheter byggts i Lindesberg. 20 nya villaboenden har tillkommit. En oacceptabelt låg nyproduktion. Det årliga behovet av nya lägenheter borde för en kommun av Lindesbergs storlek uppgå till mellan 40 och 70 stycken. Under 2010 sker äntligen nyproduktion av 16 lägenheter i Frövi. Detta är mycket lovvärt men långt ifrån tillräckligt. I kommun finns ett ordentligt uppdämt behov av nya boenden som snarast måste åtgärdas.

Kommunens bostadsbolag har under många år koncentrerat sig på förvaltning och renovering av befintliga lägenheter i beståndet. Någon nyproduktion har inte skett. I bolaget hanteras även 1 800 hektar skog, lokaler för kommunens administration, skolor och äldreomsorgslokaler. Under senare år har även projekt som produktion av vindkraft väckts och drivs nu aktivt.
Den sammanfattande bilden av vårt bostadsbolag fram till idag är ett bolag med kraftigt diversifierad verksamhet.

För att skapa tydligare fokus på kärnuppgiften sker därför nu en renodling av bolagen inklusive Libos verksamhet.
En övergång till självkostnadshyra för kommunens egna verksamheter innebär en förstärkning för skolan och omsorgen på drygt 15 miljoner vilket kommer de handikappade och äldre i omsorgen tillgodo och skapar möjligheter till bättre verksamhet i skolan.
Skogen förs över till kommunens exploateringsbolag och de interna fastigheterna för kommunens verksamhet förs över till de bolag som har att effektivt och till självkostnad förvalta dessa.

Under åren 2001 till 2009 är nyproduktionen enligt statistik från SCB 24 stycken. Ingen av dessa i form av hyreslägenheter. Antalet nya lägenheter är oacceptabelt låg för en kommun som vill utvecklas och visar sig bl a i att kommunens befolkningsutveckling går kräftgång. För få boendemöjligheter/rätt boendealternativ ger inga nya innevånare alternativt innebär att nuvarande boende flyttar till en annan ort. Relaterat till den utvecklings om finns i Örebro där tillskottet är c:a 2% årligen av innevånarantalet, skulle för Lindesbergs del innebära ett årligt tillskott på mer än 50 boenden. Vi som tror på framtiden har ingen anledning att betvivla vår kommuns förmåga att bli en än mer attraktiv kommun att bo leva och arbeta i.

Idag finns ett uppdämt behov av nya lägenheter. Främst lägenheter för de som vill flytta ur sina villor till ett bekvämare liv och för de unga som vill flytta hemifrån. Två typer av boenden med helt olika förutsättningar.

Behovet är svårt att uppskatta men borde uppgå till mellan 200 och 300 lägenheter. Huvudsakligen i Lindesberg och Frövi men även i orter som Fellingsbro, Löa och Ramsberg.
Boende för människor är näst efter mat och kläder det viktigaste i en människas liv.
Därför är vårt bestämda mål är att före halvårskiftet 2011 ha byggandet av minst 150 nya lägenheter igångsatta eller beslutade.
Alla former av byggande blir aktuella, radhus, villor nybyggnation av lägenheter och påbyggnationer på befintliga bostadshus och flera former av ägande/hyra ska kunna provas. Behoven ser dock olika ut beroende av var i kommunen vi befinner oss.

De lägen och de former av byggande som omgående eller inom kort måste sättas igång eller prövas kan vi översiktligt beskriva ortsvis. Fler möjligheter och ytterligare efterfrågan finns säkert och det kommer vi att utveckla tillsammans med de lokala utvecklingsgrupper som finns runt omkring i vår kommun samt tillsammans med dom fastighetsägare som finns eller vill etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen.
Alla nya byggnader och påbyggnader som sker ska givetvis följa gällande normer vara, energisnålt gärna byggt i trä och med full tillgänglighet för äldre och handikappade. Byggnationer vill vi i första hand ska ske i privat regi eller i partnerskap med privata fastighetsägare, men när det inte finns kraft eller marknad behöver vårt kommunala bostadsbolag träda in och agera. Här följer några exempel på möjligheter,

I Lindesberg
Påbyggnad, av höghusen efter Siggebohyttevägen med 2-3 våningar. Ger också anledning att åtgärda bristande avlopp, få till hissar så att fastigheterna blir handikappvänliga.
Påbyggnad av Granvägen med två våningar.
Lägenheter i och i anslutning till Strandskolan samt förtätning av flera centrala tomter i samarbete med befintliga fastighetsägare samt,
ett förvärv av Bovieran i partnerskap med en privat aktör med målsättningen att i förlängningen ombilda fastigheten till en Kooperativ bostadsrätt.

I Ramsberg,
bör vi i samråd med den lokala utvecklingsgruppen uppföra 1 till 2 hyreshus med vardera 4-6 lägenheter i varje huskropp. Vi kommer även att ta upp, om intresse finns, och diskutera utvecklingsmöjligheterna för Solkullen med nuvarande fastighetsägare.

I Löa
Tidigare förfrågan om partnerskap i byggande tillsammans med bygdens bostadsbolag tas upp till ny och utvecklande diskussion med målsättning att definiera behov och att uppföra lämpligt antal boenden.

I Storå/Stråssa/Guldsmeshyttan
Bör bl a ske en analys av området i anslutning till Stripa gruva, sluttning ned mot R50 om lämpligheten och möjligheten att etablera bostäder av olika kategorier. Ett öppnat område med nyetablering har sannolikt en stor potential och kan skapa hög attraktivitet, särskilt med närhet till väg och tågstopp i Storå.

I Vedevåg
Ombyggnad av Mosebacke till trygghetsboende för äldre. Skapar möjligheter för fler att bo kvar i anslutning till den ort där det sociala nätverket finns, samtidigt som förutsättningar för ett bekvämare och mindre påfrestande liv skapas. Fler bostäder i Vedevåg ger också grunden för utveckling av det lokala samhället.

I Frövi
Flera nya planerade områden för byggnation av villafastigheter kommer att öppnas upp. Vi kommer även att snabbutreda möjligheten att bygga på Tallen på höjden. Tallen är en mycket uppskattad hyresfastighet och genom påbyggnation kan fler av dem som står i kö för boende få möjlighet att flytta in. Förvärvet av Tallen in i vårt bostadsbolag fullföljs också i enlighet med det beslut som fattades i kommunfullmäktige hösten 2009.

I Fellingsbro,
bör utredas möjligheten till trygghetsboenden i centrala lägen och i dialog med utvecklingsgruppen fokus Fellingsbro fördjupat se vilka boendebehov som finns. De lokala behoven och den lokala efterfrågan ska styra våra satsningar på boenden. Ökad attraktivitet för Fellingsbro med bättre kollektivförbindelser som tåg och buss även på kvällar och helger behövs för att få till en inflyttning i hyreslediga lägenheter.

Möjligheter till boende är grunden för att fler människor ska kunna få möjlighet att stanna kvar eller flytta till vår kommun. Vårt Bostadsbolags kärnuppdrag kommer att förtydligas till att vara förvaltning av befintliga och nya bostäder. Nyproduktionen i samarbete med privata aktörer eller i egen regi sker i vårt bolag LFAB som tillsammans med kommunledningsstaben aktivt ska arbeta med bostadsförsörjningen för de människor som vill bo i vår kommun.

Boendefrågan, och det gäller i hela vår kommun, kommer därför att ha högsta prioritet för allianspartierna under kommande mandatperiod. Att bygga nya bostäder är en mycket kraftfull signal till omvärlden om att vi alla i vår kommun tror på framtiden att vi är stolta över den kommun och skapar goda arbetstillfällen. Vi bor o lever i en fantastisk kommun och vi vill skapa förutsättningar för alla som vill att bo kvar och bjuda in fler människor att leva och bo här tillsammans med oss.

Anders Larsson c
Pär-Ove Lindqvist m
Ingrid Åberg kd
Patrik Öhrström fp

Publicerad 27 augusti 2010 klockan 13:20

Fredrik Norman , 0581-61 71 71

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Foto: Sami Rahkonen

FotoFredag: Från ägg till dunboll

Jag har fått uppleva många fina stunder i naturen under mina år som naturfotograf och det finns vissa stunder som är lite mer speciella än andra. Just en sådan stund tar jag upp i den här veckans avsnitt.

19 juli 2024 klockan 12:29 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Annons


Foto: Camilla Lagerman

Efter konkursen – ny ägare tar över Wienerkonditoriet

I slutet av juni begärdes Sveas bageri och konditori i konkurs, något som även påverkade Sveas Wiener i Lindesberg. Nu kan LindeNytt avslöja att en ny ägare har tagit över det anrika Wienerkonditoriet, som nu får nytt liv.
– Nu är det dags! Det är jätteroligt, säger Susanne Thammes, teamledare i Lindesberg.

18 juli 2024 klockan 12:14 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Boende på Ålkilsplan fick andras post – flera gånger: ”Oacceptabelt”

Under de senaste fyra veckorna har Istvan Teleki från Lindesberg ...

Människor från alla håll samlas i Amelies trädgårdscafé

För tredje året i rad bjuder Amelie Bosson och barnbarnet Emma Nyberg in till Eftermiddagskaffe i...

Foto: Sami Rahkonen

FotoFredag: Att fånga oväder på bild

Efter en minst sagt dramatisk vädervecka i vårt avlånga land, fokuserar fotografen Sami Rahkonen, i veckans avsnitt av FotoFredag, på just dåligt väder och det vackra som finns att beskåda i detta.

12 juli 2024 klockan 14:19 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Den hyllade komikern Al Pitcher kommer till Lindesberg i september. Foto: Robert Eldrim

Al Pitcher till Lindesberg i höst för att testa nya skämt

Efter fem utsålda turnéer och två stand-up-specialer på Netflix, kommer den hyllade komikern Al Pitcher till Lindesberg i höst för att testa nya skämt. Platsen för tillställningen är Lindesbergs Biograf, där publiken kan räkna med en hysteriskt rolig kväll som ger träningsvärk i magmusklerna.

12 juli 2024 klockan 08:53 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Oscar och Louise städade upp efter grisiga badgäster
När Louise Norman från Lindesberg skulle besöka Uskavi kalkbrott möttes hon av något hon inte hade väntat sig. Den vackra naturupplevelsen hon ...
11 juli 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

Magisk vikning & poetiska klipp: En sommarutställning på Frövifors pappersbruksmuseum
Under sommaren har Frövifors pappersbruksmuseum blivit värd för en fascinerande utställning kallad "Magisk vikning & poetiska klipp". Fem ...
10 juli 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

Över 200 loppisar att besöka under helgens fyndfest
Under den kommande helgen, 13-14 juli, vankas det stor loppisfest när det populära evenemanget Bergslagens loppishelg går av stapeln för sjätte...
8 juli 2024 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Annebell och Liselotte Wahlström fick massor av inspiration under Studiefrämjandets musikkollo. Foto: Jennie Einarsson

bildspel Stort intresse för sommarens musikkollo: ”Jättekul att få sjunga på scen”

Syskonen Liselotte och Annebell Wahlströms dröm om att få stå på scen och spela in en egen låt gick i uppfyllelse när Studiefrämjandet anordnade ett efterlängtat musikkollo på Hillstreet i Lindesberg. Tillsammans med 19 andra ungdomar fick de chansen att uppleva en vecka fylld med inspiration och kunskap från musikbranschen.
– Jag tycker det har varit jättekul att få sjunga på scen, säger Liselotte.

5 juli 2024 klockan 11:41 av Jennie Einarsson Visa hela artikeln

Foto: Sami Rahkonen

FotoFredag: Morgonstund med guld i sikte

Ljuset är fotografens bästa vän. I den här veckans FF: FotoFredag ska vi kika på hur just ljuset påverkar motivet.

5 juli 2024 klockan 10:07 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Jens utbildar sökhundar över hela världen: ”Vill höja nivån”

Jens Frank från Lindesberg utbildar varje år hundratals hundekipage världen ö...

Tapper publik när världsstjärnan showar

Vädret blev inte det bästa men publiken trotsade smådropparna och visade att de kom för Francesco. Världsstjä...

Krockade under omkörning – förare misstänkt för trafikbrott

Vid sextiden på onsdagsmorgonen inträffade en trafikolycka på Örebrovägen strax söder...

Vid Lidls parkering finns STL Sommars influensers Alice och Simon på plats. Imorgon kommer de att finnas på Fornaboda. Foto: Timmy Lundegård

Fornaboda och STL Sommartrav är i stan

Med en dag kvar till Fornabodas stora tävlingsdag så tog sig travet in till Lindesberg. Under eftermiddagen hade Fornaboda och STL Sommartrav landat på Lidlparkeringen där det både bjöds på giveaways och ponnyridning för de yngre. Även Sommartravets influenser Alice Engström och Simon Wall fanns på plats för att ladda upp inför onsdagens stora travdag.

2 juli 2024 klockan 16:10 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Trio misstänks för olaga intrång i träningsanläggning

Tre personer, en kvinna i 25-årsåldern och två män i 30- respektive 35-årsåldern, har delgivits ...

Världsklass när Francesco Zet gästar Fornaboda Travbana

På onsdag kommer en av världens bästa hästar, Francesco Zet, att gästa Fornaboda Travbana. Med ...

bildspel Ilska och besvikelse när föreningarna tvingas lämna Linden: ”Bedrövligt”

I mitten av maj meddelade Tillväxtnämnden att man gick mot ett berä...

FotoFredag: Midsommaräventyr på jakt efter Värmlands vita älgar

Då var midsommar över för denna gång. Nubbe och sill och allt som hör midsommaren till, ...

Rusta etablerar sig i Lindesberg – öppnar hösten 2025

Varuhuset Rusta, med över 100 butiker spridda över landet, etablerar sig i Lindesberg. Butiken ...

Sveas bageri och konditori i konkurs – konkursförvaltaren söker lösning

I februari 2021 tog Sveas bageri och konditori över det anrika ...

Foto: Fredrik Norman

Varnar för lokalt extremt stor risk för skogsbrand

I stora delar av Mellansverige råder just nu stor eller mycket stor risk för skogsbränder. Lokalt kan risken vara extremt stor.

26 juni 2024 klockan 09:08 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Möt årets drivna drömjobbare: ”En fantastisk möjlighet”
För trettonde sommaren i ordningen genomför Sparbanken Bergslagen sitt projekt Drömjobbet, där ett antal drivna ungdomar i åldern 17-22 år får ...
25 juni 2024 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Dukat för traktorfest i Ullersäter
På lördag är det dags för sommarens höjdpunkt i Ullersäter mellan Fellingsbro och Frövi - familjefesten Ullermuller. Denna mullrande fest har ...
24 juni 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

FotoFredag: Häng med ut bland kärlekskranka tuppar
Efter en kall och färglös vinter kommer en färg- och händelserik vår. Det är under våren min kamerautrustning vaknar till liv igen. På riktigt...
21 juni 2024 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2024-06-19

2024-06-18

2024-06-18

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-15

2024-06-14

2024-06-14

2024-06-14

2024-06-12

2024-06-12

2024-06-11

2024-06-11

2024-06-10

2024-07-20 20:44