”150 nya bostäder på 9 månader”

Boendefrågan kommer att ha högsta prioritet för allianspartierna under den kommande mandatperioden. Det skriver Anders Larsson (C), Pär-Ove Lindqvist (M), Ingrid Åberg (Kd) och Patrik Öhrström (Fp) i en debattartikel som publiceras på LindeNytt idag.

Lindesberg kommer inte att lyckas med konststycket att vända en negativ befolkningstrend om det fortsätter att saknas bostäder. Allianspartierna skriver idag att man vill bygga totalt 150 nya bostäder i Lindesbergs kommun. Byggandet måste igång redan under första halvåret 2011 och bör inte ta längre än nio månader att slutföra. Hela artikeln finns att läsa nedan:

Nu bygger vi bostäder i Lindesbergs kommun!
Bostadspolitiskt program/debattinlägg.

I Lindesberg och i Frövi råder sedan ett antal år bostadsbrist. Det är kommunens uppgift och skyldighet att genom bl a en aktiv hantering av det bostadspolitiska se till att det finns boenden för de människor som finns eller söker bostad i vår kommun.

Från år 2001, d v s under de senaste 9 åren har enligt statistik från SCB inga nya hyreslägenheter byggts i Lindesberg. 20 nya villaboenden har tillkommit. En oacceptabelt låg nyproduktion. Det årliga behovet av nya lägenheter borde för en kommun av Lindesbergs storlek uppgå till mellan 40 och 70 stycken. Under 2010 sker äntligen nyproduktion av 16 lägenheter i Frövi. Detta är mycket lovvärt men långt ifrån tillräckligt. I kommun finns ett ordentligt uppdämt behov av nya boenden som snarast måste åtgärdas.

Kommunens bostadsbolag har under många år koncentrerat sig på förvaltning och renovering av befintliga lägenheter i beståndet. Någon nyproduktion har inte skett. I bolaget hanteras även 1 800 hektar skog, lokaler för kommunens administration, skolor och äldreomsorgslokaler. Under senare år har även projekt som produktion av vindkraft väckts och drivs nu aktivt.
Den sammanfattande bilden av vårt bostadsbolag fram till idag är ett bolag med kraftigt diversifierad verksamhet.

För att skapa tydligare fokus på kärnuppgiften sker därför nu en renodling av bolagen inklusive Libos verksamhet.
En övergång till självkostnadshyra för kommunens egna verksamheter innebär en förstärkning för skolan och omsorgen på drygt 15 miljoner vilket kommer de handikappade och äldre i omsorgen tillgodo och skapar möjligheter till bättre verksamhet i skolan.
Skogen förs över till kommunens exploateringsbolag och de interna fastigheterna för kommunens verksamhet förs över till de bolag som har att effektivt och till självkostnad förvalta dessa.

Under åren 2001 till 2009 är nyproduktionen enligt statistik från SCB 24 stycken. Ingen av dessa i form av hyreslägenheter. Antalet nya lägenheter är oacceptabelt låg för en kommun som vill utvecklas och visar sig bl a i att kommunens befolkningsutveckling går kräftgång. För få boendemöjligheter/rätt boendealternativ ger inga nya innevånare alternativt innebär att nuvarande boende flyttar till en annan ort. Relaterat till den utvecklings om finns i Örebro där tillskottet är c:a 2% årligen av innevånarantalet, skulle för Lindesbergs del innebära ett årligt tillskott på mer än 50 boenden. Vi som tror på framtiden har ingen anledning att betvivla vår kommuns förmåga att bli en än mer attraktiv kommun att bo leva och arbeta i.

Idag finns ett uppdämt behov av nya lägenheter. Främst lägenheter för de som vill flytta ur sina villor till ett bekvämare liv och för de unga som vill flytta hemifrån. Två typer av boenden med helt olika förutsättningar.

Behovet är svårt att uppskatta men borde uppgå till mellan 200 och 300 lägenheter. Huvudsakligen i Lindesberg och Frövi men även i orter som Fellingsbro, Löa och Ramsberg.
Boende för människor är näst efter mat och kläder det viktigaste i en människas liv.
Därför är vårt bestämda mål är att före halvårskiftet 2011 ha byggandet av minst 150 nya lägenheter igångsatta eller beslutade.
Alla former av byggande blir aktuella, radhus, villor nybyggnation av lägenheter och påbyggnationer på befintliga bostadshus och flera former av ägande/hyra ska kunna provas. Behoven ser dock olika ut beroende av var i kommunen vi befinner oss.

De lägen och de former av byggande som omgående eller inom kort måste sättas igång eller prövas kan vi översiktligt beskriva ortsvis. Fler möjligheter och ytterligare efterfrågan finns säkert och det kommer vi att utveckla tillsammans med de lokala utvecklingsgrupper som finns runt omkring i vår kommun samt tillsammans med dom fastighetsägare som finns eller vill etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen.
Alla nya byggnader och påbyggnader som sker ska givetvis följa gällande normer vara, energisnålt gärna byggt i trä och med full tillgänglighet för äldre och handikappade. Byggnationer vill vi i första hand ska ske i privat regi eller i partnerskap med privata fastighetsägare, men när det inte finns kraft eller marknad behöver vårt kommunala bostadsbolag träda in och agera. Här följer några exempel på möjligheter,

I Lindesberg
Påbyggnad, av höghusen efter Siggebohyttevägen med 2-3 våningar. Ger också anledning att åtgärda bristande avlopp, få till hissar så att fastigheterna blir handikappvänliga.
Påbyggnad av Granvägen med två våningar.
Lägenheter i och i anslutning till Strandskolan samt förtätning av flera centrala tomter i samarbete med befintliga fastighetsägare samt,
ett förvärv av Bovieran i partnerskap med en privat aktör med målsättningen att i förlängningen ombilda fastigheten till en Kooperativ bostadsrätt.

I Ramsberg,
bör vi i samråd med den lokala utvecklingsgruppen uppföra 1 till 2 hyreshus med vardera 4-6 lägenheter i varje huskropp. Vi kommer även att ta upp, om intresse finns, och diskutera utvecklingsmöjligheterna för Solkullen med nuvarande fastighetsägare.

I Löa
Tidigare förfrågan om partnerskap i byggande tillsammans med bygdens bostadsbolag tas upp till ny och utvecklande diskussion med målsättning att definiera behov och att uppföra lämpligt antal boenden.

I Storå/Stråssa/Guldsmeshyttan
Bör bl a ske en analys av området i anslutning till Stripa gruva, sluttning ned mot R50 om lämpligheten och möjligheten att etablera bostäder av olika kategorier. Ett öppnat område med nyetablering har sannolikt en stor potential och kan skapa hög attraktivitet, särskilt med närhet till väg och tågstopp i Storå.

I Vedevåg
Ombyggnad av Mosebacke till trygghetsboende för äldre. Skapar möjligheter för fler att bo kvar i anslutning till den ort där det sociala nätverket finns, samtidigt som förutsättningar för ett bekvämare och mindre påfrestande liv skapas. Fler bostäder i Vedevåg ger också grunden för utveckling av det lokala samhället.

I Frövi
Flera nya planerade områden för byggnation av villafastigheter kommer att öppnas upp. Vi kommer även att snabbutreda möjligheten att bygga på Tallen på höjden. Tallen är en mycket uppskattad hyresfastighet och genom påbyggnation kan fler av dem som står i kö för boende få möjlighet att flytta in. Förvärvet av Tallen in i vårt bostadsbolag fullföljs också i enlighet med det beslut som fattades i kommunfullmäktige hösten 2009.

I Fellingsbro,
bör utredas möjligheten till trygghetsboenden i centrala lägen och i dialog med utvecklingsgruppen fokus Fellingsbro fördjupat se vilka boendebehov som finns. De lokala behoven och den lokala efterfrågan ska styra våra satsningar på boenden. Ökad attraktivitet för Fellingsbro med bättre kollektivförbindelser som tåg och buss även på kvällar och helger behövs för att få till en inflyttning i hyreslediga lägenheter.

Möjligheter till boende är grunden för att fler människor ska kunna få möjlighet att stanna kvar eller flytta till vår kommun. Vårt Bostadsbolags kärnuppdrag kommer att förtydligas till att vara förvaltning av befintliga och nya bostäder. Nyproduktionen i samarbete med privata aktörer eller i egen regi sker i vårt bolag LFAB som tillsammans med kommunledningsstaben aktivt ska arbeta med bostadsförsörjningen för de människor som vill bo i vår kommun.

Boendefrågan, och det gäller i hela vår kommun, kommer därför att ha högsta prioritet för allianspartierna under kommande mandatperiod. Att bygga nya bostäder är en mycket kraftfull signal till omvärlden om att vi alla i vår kommun tror på framtiden att vi är stolta över den kommun och skapar goda arbetstillfällen. Vi bor o lever i en fantastisk kommun och vi vill skapa förutsättningar för alla som vill att bo kvar och bjuda in fler människor att leva och bo här tillsammans med oss.

Anders Larsson c
Pär-Ove Lindqvist m
Ingrid Åberg kd
Patrik Öhrström fp

Publicerad 27 augusti 2010 klockan 13:20

Fredrik Norman , 0581-61 71 71

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

På lördag inleds Fornabodas nya travsäsong. Arkivfoto: Timmy Lundegård

Fornaboda firar 70 år!

På lördag inleder Fornaboda sin nya säsong, där ”Sveriges grönaste travbana” firar ett stort jubileum. Ett helt nytt lopp med sexsiffrig vinstsumma, en tävlingsserie för ston med en betäckningsrätt i potten och upphöjd status av Bergslagsloppet, är tre nyheter att vänta när Fornaboda Travbana fyller 70 år.

7 maj 2021 klockan 12:09 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Annons

Genrebild. Foto: Camilla Lagerman

Förlupen kula träffade bostad – två personer misstänkta

En bostad i Löa blev på torsdagskvällen träffad av en förlupen kula från ett jaktvapen. Polisen kunde under kvällen höra flera personer varav två nu misstänks för brott.

7 maj 2021 klockan 09:55 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Fortsatt hög smittspridning

Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på en hög nivå i Lindesbergs kommun.

Lokalt samarbete ger fritt ädelfiske i ån

Nu på lördag är det premiär för ädelfiske i Dalkarlshyttan. Detta har gjorts möjligt genom ett lokalt ...

Barndietistens råd ger mindre matkrångel

Det kan vara svårt att veta om barnen får i sig den mat och näring de behöver. Många föräldrar oroar sig. ...

På onsdagen öppnade Café Oscar igen, nu med ett enormt tillskott. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Nyöppning för Café Oscar med ny jätteservering

Efter åtta månaders stängning öppnar nu Café Oscar igen, nu med en betydligt större kostym och framförallt längre öppettider, året runt nämligen.
– Många har varit nyfikna när de har gått förbi, och vi har fått väldigt positiv respons. Jag tror att det här kan bli ett lyft för allas del, för hela Lindesberg, säger Shavan Zakholi.

5 maj 2021 klockan 11:54 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Edvin, Victor, Maja, Alfred, Viktor, Nelly, Tage och Aylyne är årets Drömjobbare. Foto: Camilla Lagerman

10-årsjubileum för Drömjobbet – möt årets deltagare

För tionde sommaren i rad erbjuder Bergslagens Sparbank traktens unga entreprenörer ett riktigt drömjobb under sommarlovet. I sann jubileumsanda har man utsett extra många drömjobbare, åtta stycken för att vara exakt, som kommer få chansen att utveckla sitt entreprenörskap och prova livet som egna företagare.

5 maj 2021 klockan 08:29 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Statligt tillskott möjliggör ett aktivt sommarlov för barn och unga
Efter att förra årets statliga bidrag uteblev, kom regeringens vårbudget som en glad nyhet, då kommunen återigen får ekonomiskt stöd för att ...
4 maj 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Nu kan du få fatt i poeten Arne Johnsson digitalt
Under de digitala församlingsaftnar, som Linde bergslags församling bjuder in till den här pandemi-våren, möter deltagarna människor som ...
4 maj 2021 av Hans Andersson
Visa hela artikeln

Linde Volley döms till stor skuld
Elitserieföreningen Linde Volley, står med ekonomiska problem. Den tidigare tränaren Sébastien Bougeâtre har, genom sitt fackförbund, lagt en st...
3 maj 2021 av Timmy Lundegård
Visa hela artikeln

Foto: Oskar Schriever-Abeln/Region Örebro län

13 000 doser vaccin till länet under veckan – satsar på att färdigvaccinera personer äldre än 65 år

Under vecka 18 vaccinerar Region Örebro län med totalt 13 000 doser vaccin. Telefonbokningen är enbart öppen för personer som är födda 1956 och tidigare. För dem finns 5 000 telefontider att boka måndag till fredag. Övriga prioriterade grupper ska boka tid digitalt.

3 maj 2021 klockan 10:33 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

VD Cecilia Jeffner. Foto: Rolf Karlsson/Bildmakarna

Över en miljon kronor i Sparbanksbonus ska stötta den lokala handeln

Årets Sparbanksbonus från Bergslagens Sparbank skickas även i år ut redan nu på våren, vilket är ett initiativ för att stötta den lokala handeln i tuffa tider. Värdechecken gäller återigen ända fram till den 30 september, det betyder att personer som är sjuka eller tillhör en riskgrupp kan vänta med att handla tills de frisknat till, vaccinerat sig fullt ut eller tills smittorisken minskat.

3 maj 2021 klockan 09:52 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Man i 30-årsåldern död i trafikolycka

En allvarlig singelolycka inträffade tidigt på lördagsmorgonen i norra kommundelen. Polisen har nu bekräftat att ...

bildspel Kika in i Handelsträdgårdens nya café

Med knappt ett dygn kvar till invigningen av Lindesbergs Handelsträdgårds café råder det febril aktivitet för att f...

Lastbil rammade fällda bommar – och smet från platsen

Polisen söker nu föraren av en lastbil som på fredagsmorgonen sågs ramma bommarna vid en järnv...

Annons

Fältassistent Claes Lamourin tillsammans med ungdomspolis Henrik Andersson. (Johan Andersson saknas dock på bilden.) Foto: Hans Andersson

Uppmaningen inför Valborg: Våga ta samtalet med era ungdomar!

Valborgsmässoafton står för dörren, och därmed även en av årets stora riskhelger för barn och ungdomar. Trots att de offentliga evenemangen är inställda även i år till följd av coronaviruset uppmanar fältassistenterna och ungdomspolisen i Lindesbergs kommun föräldrar att hålla koll på sina ungdomar.
– Vi upplever att ungdomarna träffas mer över kommungränserna nu eftersom de är bilburna, så det är inte säkert att de befinner sig där man tror, säger ungdomspolis Henrik Andersson.

29 april 2021 klockan 14:11 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

KD, M och L släpper inte greppet om Loppholmsbadet

PRESSMEDDELANDE: Frågan om badet på Loppholmarna i centrala Lindesberg har blivit en politisk prestigefrå...

68 procent av lärarna i kommunen är behöriga

Sju av tio lärare i Lindesbergs kommun är behöriga, det visar färska siffror från SCB. Sedan förra året ...

Vuxen man misstänks för sexbrott mot tonårsflicka

Polisen har inlett en förundersökning gällande sexuellt ofredande mot en flicka i lägre tonåren. Den ...

BergslagsBurger säsongsöppnar med jättenyhet

För fjärde sommaren i rad slår BergslagsBurger upp luckorna till sin serveringsvagn, som även i år står ...

Valborgsmässofirandet inställt även i år

Inte heller i år kommer något Valborgsmässofirande att ske i Lindesberg. Detta meddelar Manskören Harmoni, som p...

Trafikstörningar att vänta när ny GC-väg byggs i Brodalen

En ny gång- och cykelväg skall byggas i Brodalsområdet, för att göra resan till och från den ...

Maria Gunnarsson, Region Örebro läns samordnare för provtagning covid-19, visar hur Lådan fungerar. Foto: Jennie Larsson.

Enklare att testas för covid-19 med Lådan

Region Örebro län utökar nu möjligheterna att kunna testa sig för covid-19 genom att införa Lådan. Lådan finns från och med idag, måndag, utplacerad på flera ställen i länet och i den kan man själv hämta sitt testkit utan att boka tid innan. För att göra testet krävs e-legitimation som man använder för att koppla provet till sig själv och sedan registrera det på 1177.se.

26 april 2021 klockan 09:45 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Restaurang storsatsar: ”Ren chansning – men jag tror på det här”
Nu skall en stor och väderskyddad uteservering byggas upp vid restaurang Bytesgatan 17 - det som tidigare var Salute. Trots det just nu mycket osä...
23 april 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Örebro län har tredje högsta smittspridningen i landet
Med ca 1500 nya coronafall under vecka 15 placerar sig Örebro län som den region i landet med den tredje högsta smittspridningen. I Lindesbergs ...
23 april 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Ensamma djur och människor ges chans till ett rikare liv genom nytt samarbete
När en familjemedlem går bort ställs anhöriga ibland inför ett dilemma när det kommer till personens älskade husdjur som blivit kvar. För att ...
22 april 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2021-04-21

2021-04-21

2021-04-21

2021-04-21

2021-04-20

2021-04-20

2021-04-19

2021-04-19

2021-04-16

2021-04-16

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-15

2021-04-14

2021-05-08 15:00