”150 nya bostäder på 9 månader”

Boendefrågan kommer att ha högsta prioritet för allianspartierna under den kommande mandatperioden. Det skriver Anders Larsson (C), Pär-Ove Lindqvist (M), Ingrid Åberg (Kd) och Patrik Öhrström (Fp) i en debattartikel som publiceras på LindeNytt idag.

Lindesberg kommer inte att lyckas med konststycket att vända en negativ befolkningstrend om det fortsätter att saknas bostäder. Allianspartierna skriver idag att man vill bygga totalt 150 nya bostäder i Lindesbergs kommun. Byggandet måste igång redan under första halvåret 2011 och bör inte ta längre än nio månader att slutföra. Hela artikeln finns att läsa nedan:

Nu bygger vi bostäder i Lindesbergs kommun!
Bostadspolitiskt program/debattinlägg.

I Lindesberg och i Frövi råder sedan ett antal år bostadsbrist. Det är kommunens uppgift och skyldighet att genom bl a en aktiv hantering av det bostadspolitiska se till att det finns boenden för de människor som finns eller söker bostad i vår kommun.

Från år 2001, d v s under de senaste 9 åren har enligt statistik från SCB inga nya hyreslägenheter byggts i Lindesberg. 20 nya villaboenden har tillkommit. En oacceptabelt låg nyproduktion. Det årliga behovet av nya lägenheter borde för en kommun av Lindesbergs storlek uppgå till mellan 40 och 70 stycken. Under 2010 sker äntligen nyproduktion av 16 lägenheter i Frövi. Detta är mycket lovvärt men långt ifrån tillräckligt. I kommun finns ett ordentligt uppdämt behov av nya boenden som snarast måste åtgärdas.

Kommunens bostadsbolag har under många år koncentrerat sig på förvaltning och renovering av befintliga lägenheter i beståndet. Någon nyproduktion har inte skett. I bolaget hanteras även 1 800 hektar skog, lokaler för kommunens administration, skolor och äldreomsorgslokaler. Under senare år har även projekt som produktion av vindkraft väckts och drivs nu aktivt.
Den sammanfattande bilden av vårt bostadsbolag fram till idag är ett bolag med kraftigt diversifierad verksamhet.

För att skapa tydligare fokus på kärnuppgiften sker därför nu en renodling av bolagen inklusive Libos verksamhet.
En övergång till självkostnadshyra för kommunens egna verksamheter innebär en förstärkning för skolan och omsorgen på drygt 15 miljoner vilket kommer de handikappade och äldre i omsorgen tillgodo och skapar möjligheter till bättre verksamhet i skolan.
Skogen förs över till kommunens exploateringsbolag och de interna fastigheterna för kommunens verksamhet förs över till de bolag som har att effektivt och till självkostnad förvalta dessa.

Under åren 2001 till 2009 är nyproduktionen enligt statistik från SCB 24 stycken. Ingen av dessa i form av hyreslägenheter. Antalet nya lägenheter är oacceptabelt låg för en kommun som vill utvecklas och visar sig bl a i att kommunens befolkningsutveckling går kräftgång. För få boendemöjligheter/rätt boendealternativ ger inga nya innevånare alternativt innebär att nuvarande boende flyttar till en annan ort. Relaterat till den utvecklings om finns i Örebro där tillskottet är c:a 2% årligen av innevånarantalet, skulle för Lindesbergs del innebära ett årligt tillskott på mer än 50 boenden. Vi som tror på framtiden har ingen anledning att betvivla vår kommuns förmåga att bli en än mer attraktiv kommun att bo leva och arbeta i.

Idag finns ett uppdämt behov av nya lägenheter. Främst lägenheter för de som vill flytta ur sina villor till ett bekvämare liv och för de unga som vill flytta hemifrån. Två typer av boenden med helt olika förutsättningar.

Behovet är svårt att uppskatta men borde uppgå till mellan 200 och 300 lägenheter. Huvudsakligen i Lindesberg och Frövi men även i orter som Fellingsbro, Löa och Ramsberg.
Boende för människor är näst efter mat och kläder det viktigaste i en människas liv.
Därför är vårt bestämda mål är att före halvårskiftet 2011 ha byggandet av minst 150 nya lägenheter igångsatta eller beslutade.
Alla former av byggande blir aktuella, radhus, villor nybyggnation av lägenheter och påbyggnationer på befintliga bostadshus och flera former av ägande/hyra ska kunna provas. Behoven ser dock olika ut beroende av var i kommunen vi befinner oss.

De lägen och de former av byggande som omgående eller inom kort måste sättas igång eller prövas kan vi översiktligt beskriva ortsvis. Fler möjligheter och ytterligare efterfrågan finns säkert och det kommer vi att utveckla tillsammans med de lokala utvecklingsgrupper som finns runt omkring i vår kommun samt tillsammans med dom fastighetsägare som finns eller vill etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen.
Alla nya byggnader och påbyggnader som sker ska givetvis följa gällande normer vara, energisnålt gärna byggt i trä och med full tillgänglighet för äldre och handikappade. Byggnationer vill vi i första hand ska ske i privat regi eller i partnerskap med privata fastighetsägare, men när det inte finns kraft eller marknad behöver vårt kommunala bostadsbolag träda in och agera. Här följer några exempel på möjligheter,

I Lindesberg
Påbyggnad, av höghusen efter Siggebohyttevägen med 2-3 våningar. Ger också anledning att åtgärda bristande avlopp, få till hissar så att fastigheterna blir handikappvänliga.
Påbyggnad av Granvägen med två våningar.
Lägenheter i och i anslutning till Strandskolan samt förtätning av flera centrala tomter i samarbete med befintliga fastighetsägare samt,
ett förvärv av Bovieran i partnerskap med en privat aktör med målsättningen att i förlängningen ombilda fastigheten till en Kooperativ bostadsrätt.

I Ramsberg,
bör vi i samråd med den lokala utvecklingsgruppen uppföra 1 till 2 hyreshus med vardera 4-6 lägenheter i varje huskropp. Vi kommer även att ta upp, om intresse finns, och diskutera utvecklingsmöjligheterna för Solkullen med nuvarande fastighetsägare.

I Löa
Tidigare förfrågan om partnerskap i byggande tillsammans med bygdens bostadsbolag tas upp till ny och utvecklande diskussion med målsättning att definiera behov och att uppföra lämpligt antal boenden.

I Storå/Stråssa/Guldsmeshyttan
Bör bl a ske en analys av området i anslutning till Stripa gruva, sluttning ned mot R50 om lämpligheten och möjligheten att etablera bostäder av olika kategorier. Ett öppnat område med nyetablering har sannolikt en stor potential och kan skapa hög attraktivitet, särskilt med närhet till väg och tågstopp i Storå.

I Vedevåg
Ombyggnad av Mosebacke till trygghetsboende för äldre. Skapar möjligheter för fler att bo kvar i anslutning till den ort där det sociala nätverket finns, samtidigt som förutsättningar för ett bekvämare och mindre påfrestande liv skapas. Fler bostäder i Vedevåg ger också grunden för utveckling av det lokala samhället.

I Frövi
Flera nya planerade områden för byggnation av villafastigheter kommer att öppnas upp. Vi kommer även att snabbutreda möjligheten att bygga på Tallen på höjden. Tallen är en mycket uppskattad hyresfastighet och genom påbyggnation kan fler av dem som står i kö för boende få möjlighet att flytta in. Förvärvet av Tallen in i vårt bostadsbolag fullföljs också i enlighet med det beslut som fattades i kommunfullmäktige hösten 2009.

I Fellingsbro,
bör utredas möjligheten till trygghetsboenden i centrala lägen och i dialog med utvecklingsgruppen fokus Fellingsbro fördjupat se vilka boendebehov som finns. De lokala behoven och den lokala efterfrågan ska styra våra satsningar på boenden. Ökad attraktivitet för Fellingsbro med bättre kollektivförbindelser som tåg och buss även på kvällar och helger behövs för att få till en inflyttning i hyreslediga lägenheter.

Möjligheter till boende är grunden för att fler människor ska kunna få möjlighet att stanna kvar eller flytta till vår kommun. Vårt Bostadsbolags kärnuppdrag kommer att förtydligas till att vara förvaltning av befintliga och nya bostäder. Nyproduktionen i samarbete med privata aktörer eller i egen regi sker i vårt bolag LFAB som tillsammans med kommunledningsstaben aktivt ska arbeta med bostadsförsörjningen för de människor som vill bo i vår kommun.

Boendefrågan, och det gäller i hela vår kommun, kommer därför att ha högsta prioritet för allianspartierna under kommande mandatperiod. Att bygga nya bostäder är en mycket kraftfull signal till omvärlden om att vi alla i vår kommun tror på framtiden att vi är stolta över den kommun och skapar goda arbetstillfällen. Vi bor o lever i en fantastisk kommun och vi vill skapa förutsättningar för alla som vill att bo kvar och bjuda in fler människor att leva och bo här tillsammans med oss.

Anders Larsson c
Pär-Ove Lindqvist m
Ingrid Åberg kd
Patrik Öhrström fp

Publicerad 27 augusti 2010 klockan 13:20

Fredrik Norman , 0581-61 71 71

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Zila Conejeros enhetschef Arbetsmarknadsenheten. Foto: Camilla Lagerman

Snart dags för kommunens unga att söka sommarjobb

Nu är det snart dags för ungdomarna i Lindesbergs kommun att söka ferieplats för sommaren, och i år kan unga få pröva på att driva eget företag som feriejobb.
– Kanske har någon ungdom en idé som den vill pröva eller ett intresse av att få lära sig mer om hur det är att driva eget företag? säger Zila Conejeros, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, Tillväxtförvaltningen, i ett pressmeddelande.

25 februari 2021 klockan 11:14 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Annons


Foto: Hasse Persson

bildspel Tuff förlust mot tabelljumbon

Säsongens sista möte mot Malung spelades under onsdagskvällen, i Lindehov. Båda lagen bjöd på ett svajigt spel, där Lindlöven bjöd in bortalaget trots tre fina mål i den andra perioden. Matchen fick i slutändan avgöras i straffläggning, där tabelljumbon spelade in 1-2.

24 februari 2021 klockan 21:44 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Smittspridningen i länet ökar samtidigt som det råder brist på vaccin

Region Örebro län ser nu en svag ökning när det gäller smittspridningen av covid-...

Regionens genomgång av hanteringen av överblivna vaccindoser klar

Region Örebro län har i en genomgång granskat hur de överblivna doserna vid inledningen ...

Lastbil av vägen på R68: ”Krockat med ett träd”

UPPDATERAD. En lastbil har åkt av riksväg 68 och kört in i ett träd, enligt tidiga uppgifter ...

Per Nelzén instruerar Christina Orrbo och Ann Björklund bakom kassan. Foto: Camilla Lagerman

Historisk bokrea är igång

För det 34:e året i ordningen välkomnade bröderna Nelzén sina kunder till bokrean, som faktiskt blir den sista i brödernas regi. Med på plats fanns även de nya ägarna Christina Orrbo och Ann Björklund, som nu passar på att suga åt sig så mycket kunskap de kan innan det är dags att stå på egna ben.
– Vi övningskör för fullt, skrattar Ann bakom kassan.

23 februari 2021 klockan 13:38 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Arkivfoto: Fredrik Norman

Minskade öppettider på kommunens bibliotek

Från och med den 1 mars kommer biblioteken i Lindesbergs kommun att minska sina öppettider. Bakgrunden till åtgärden är minskade resurser till biblioteken som därför behövt minska personal. Detta meddelade Kulturenheten i ett pressmeddelande under måndagen.

23 februari 2021 klockan 09:29 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Tävlingen avslutad och två vinnare utsedda
Det var väldigt många som ville vara med och tävla om de signerade exemplaren av Anders Johnssons debutkokbok ”Härifrån. Råvaror, recept och ...
22 februari 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Nya siffror: Befolkningen ökar i Lindesberg
I dag, måndag, publicerar Statistiska Centralbyrån färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig, och visar...
22 februari 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Inbrottstjuvar stal bil vid ishallen – dumpade fordonet i Frövi
Någon gång mellan fredag och lördag har inbrottstjuvar härjat vid ishallen Lindehov i Lindesberg. Enligt polisen skall man ha tagit sig in i den l...
22 februari 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Magnus Storm vald till ny ordförande efter Jonas Kleber. Foto: Centerpartiet

Det blåser nya vindar i Centerpartiet – Storm tar över efter Kleber

Centerpartiet i Lindesbergs starke man, Jonas Kleber, lämnar nu över klubban efter tio år som ordförande.

22 februari 2021 klockan 08:43 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Jubel från bänken Foto: Hasse Persson

bildspel Otrolig vändning gav storslagen seger

Från ett sjumålsunderläge i halvleksvilan, till en fyramålsseger. När den andra halvleken spelades igång, hade Rimbo svårt att ta sig förbi, LIF Lindesbergs uppskruvade spel. Hela 23 mål spelades in i den andra halvleken, där ett lättat LIF kunde räkna in två nya poäng.
– Det här var en riktig ”måstematch” som vi bara skulle vinna, säjer Asso Eliassi.

21 februari 2021 klockan 18:05 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Lindlöven tog en poäng mot Kumla

Vårserien är en svajig historia för Lindlöven, som tidigare stod med fyra raka segrar. Efter sextio spelade minuter i sitt...

bildspel Förlust mot snabbspelande Engelholm

Grundspelets sista hemmamatch spelades mot vassa Engelholm under lördagen. Hemmalaget bjöd upp till kamp, men fick svårt ...

Partiell distansundervisning även efter sportlovet

Stadsskogsskolan i Lindesberg har vid ett flertal tillfällen under hösten och vintern fått övergå till ...

Annons


Foto: Fredrik Norman

Halkan så extrem att även halkbekämpande maskiner måste krypa fram

Regn och minusgrader har resulterat i att det råder blixthalka i vårt område. Halkbekämpning pågår sedan flera timmar tillbaka – men inte i den takt man hade hoppats på. Halkan är nämligen så svår att även maskinerna haft svårigheter att ta sig fram.
– Det är extremt, kommenterar Jan Gustafsson, som är arbetsledare för Samhällsbyggnads avdelning Park/Idrott.

19 februari 2021 klockan 10:03 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Färre nya coronafall i Lindesberg

Efter att ha legat på en platå under en period om 14 dagar, rapporteras nu allt färre nya coronasmittade personer i ...

Bibblan erbjuder digitalt sportlovsprogram

På måndag startar årets sportlov för kommunens barn och ungdomar, och precis som så mycket annat i pandemitider ...

Begränsade vaccinleveranser ger få tider att boka

I dagsläget har cirka 14 000 länsbor vaccinerats mot covid-19, men leveranserna av vaccin är fortfarande ...

Befarad ladugårdsbrand var kontrollerad eldning

UPPDATERAD. Strax före klockan 11 på torsdagsförmiddagen larmades Nerikes Brandkår ut till en befarad brand ...

Varnar för plötslig ishalka i samband med väderomslag

SMHI har på torsdagen utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka. Varningen gäller för hela ...

Man anhållen misstänkt för misshandel

En man i 40-årsåldern greps på onsdagskvällen misstänkt för misshandel. Enligt polisen skall det röra sig om ett...

Årets Ekokock, Anders Johnsson, har tagit fram två helt nya röror till 37:an nyöppning. Foto: Camilla Lagerman

bildspel 37:an nyöppnar med nyheter från Årets Ekokock

Om allt går enligt plan öppnar 37:an på fredag, i sin nya och betydligt större kostym. Dessutom håller man som bäst på att ta fram helt nya röror till sina omåttligt populära baguetter, och till sin hjälp har man en av de ursprungliga upphovsmakarna till just rörorna, tillika Årets Ekokock, Anders Johnsson.
– Nu ska vi ta 37:an in i framtiden med lite nya smaker, och jag tror att det kommer bli riktigt bra, säger Anders med ett brett leende.

17 februari 2021 klockan 12:06 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Vintern ger Linde energi möjlighet att gräva ner kablar utan att störa fågellivet
PRESSMEDDELANDE: Linde energi inleder nu nästa etapp med att väder- och framtidssäkra elnätet kring Österhammar, strax öster om Blixterboda. ...
17 februari 2021 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

Hyresförhandlingarna klara – så mycket höjs hyrorna med i år
PRESSMEDDELANDE: Efter beslut i Hyresmarknadskommittén är LIBO’s hyresnivå för 2021 klar. Hyrorna höjs med 1,7 % från och med den 1 januari ...
17 februari 2021 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

bildspel Kicki bytte Alicante mot Lindesberg och startade Bed & Breakfast
I mars 2016 sålde Kicki Seton sitt städföretag Kixon och flyttade med hela familjen till ett soligt Alicante i Spanien. Men efter fyra år på den ...
16 februari 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2021-02-16

2021-02-15

2021-02-15

2021-02-14

2021-02-14

2021-02-13

2021-02-12

2021-02-12

2021-02-12

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-11

2021-02-10

2021-02-10

Nyheter från Aftonbladet
Nyheter från Expressen
Polishändelser i Örebro län
2021-02-25 14:41