Inför valet på söndag

Valet är nu så nära att man talar om timmar snarare än dagar. Under valrörelsen har politikerna duktigt proklamerat sin ambition i viktiga och tunga frågor. Men hur är det med de så kallade cykelställsfrågorna? Det vill säga frågor som kanske inte är direkt avgörande för vår framtid – men som alla har en åsikt om? Vi har ställt dessa – och lite tyngre frågor också – till samtliga partier i nuvarande församling. Längre öppettider på krogen? Muddra och fixa till Loppholmsbadet? Tar Linde emot för många asylsökanden? Läs hur politikerna svarade på dessa och många andra frågor.

Tycker ni att krogarna skall få ha öppet längre än till klockan 01:00?

Socialdemokraterna: Det är bra som det är. Det fungerade ju väldigt bra nu i somras med stans uteliv.

Miljöpartiet: Nej, ser inget behov av det. 

Vänsterpartiet: Inget som tidigare diskuterats.

Moderaterna: Ja, samma tider som i Örebro. Individuellt, men möjligt.

Centerpartiet: Det är ingenting vi har diskuterat i partiet.

Folkpartiet: Det är ingenting vi har diskuterat.

Kristdemokraterna: Ja, varför inte. Det blir liv och rörelse och näringen behöver också få lite inkomster.

Sverigedemokraterna: Kan man lösa det bra, så visst. Varken för eller emot, inte så länge det inte stör kringliggande.

Näringsidkarna vill göra om Kristinavägen och ta bort ”tuttarna”, vad tycker ni?

Socialdemokraterna: Nu när parkeringsskivan införs kan man inte längre stå och blockera. Så nej, inte bygga om igen. Men vi bör kunna parkera två bilar istället för en mellan varje träd, så en viss justering kan behöva göras.

Miljöpartiet: Det är tryggare att gå där nu. Dessutom har det samlats in pengar till träden som är planterade och växer där. Man bör planera mer istället för att åka bil överallt.

Vänsterpartiet: Pass.

Moderaterna: Det är ingenting vi diskuterar att göra om idag. Man får se över trafiksituationen i Linde.

Centerpartiet: Det behöver kanske inte vara så många, men de fyller en funktion.

Folkpartiet: Vi tycker att det nu fungerar bra som det är. Fler kan nu parkera tack vare att kanterna har filats ner.

Kristdemokraterna: Det låter bra.

Sverigedemokraterna: Det är värt att se över.

Tycker ni att man skall fälla och ta bort döda träd på Kyrkberget?

Socialdemokraterna: Absolut! Det är farligt. Det ska inte bli något naturreservat utan en stadspark.

Miljöpartiet: Nej, döda träd är inte alltid döda. Det kan där finnas både skalbaggar och fåglar. Ett så kallat dött träd kan leva upp till hundra år utan att ramla. De som jobbar med det borde få mer kunskap, eller kalla in experter som får bedöma.

Vänsterpartiet: Inget som har diskuterats.

Moderaterna: Man ska trädsäkra rekreationsområdena, men det innebär inte att ta bort allt. Man ska göra en bedömning vilka som är en risk/inte risk.

Centerpartiet: Träd som är farliga ska bort.

Folkpartiet: Ja, de träd som kan skada människor och de som rör sig där. Det kan vara en fara och man ska kunna vara trygg när man går där. Man skulle kunna ta prover för att se om de är ruttna och förebygga olyckor.

Kristdemokraterna: Ja! Det kan inte vara farliga träd där både vuxna och barn är, det är ett fritidsområde.

Sverigedemokraterna: Ja, där det rör sig mycket folk. Men samtidigt är det boende för fåglar, så bara om det är en fara.

Tycker ni att Lindesbergs kommun även i framtiden skall anlita BKT och BMB?

Socialdemokraterna: Ja, men det behöver utvecklas. Vi håller på just nu och utvecklar det samarbetet.

Miljöpartiet: Det är ju bestämt så, det är ett av våra kommunala organ. Jag har varken sett eller tänkt att det ska förändras.

Vänsterpartiet: Ingenting som diskuteras nu.

Moderaterna: BMB är en förvaltning inom ramen för kommunen, men det kan utvecklas och bli bättre, BKT likaså. Men det är ingenting vi har diskuterat att ta bort samarbetet.

Centerpartiet: Ja! Men man kan diskutera frågan hur mycket tjänster man köper utifrån. Kostymen måste passa, man måste ha en organisation som är lagom stor.

Folkpartiet: Ja, det fungerar bra idag. De gör ett bra jobb.

Kristdemokraterna: Ja, det bör vi göra.

Sverigedemokraterna: Man bör utreda vidare vad vi får för pengarna.

Tycker ni att den nya högstadieskolan skall byggas på Stadsskogen eller på Stadsskogsvallen?

Socialdemokraterna: Vi har inte tagit ställning till var än. Vi ska bestämma vad för skola först. Den ska hålla för många olika verksamheter.

Miljöpartiet: Det bästa är att bygga en nu, men vi har inte tagit ställning till var den ska byggas.

Vänsterpartiet: Det är en lokal utredning som ska tas upp i annat perspektiv. Finns många andra alternativ.

Moderaterna: På vallen så att det kan samlokaliseras med Brotorp. Till exempel skulle man kunna ha ett gemensamt stortkök. Det är lätt att komma dit och ifrån, man behöver aldrig åka in i något storstadsområde för att hämta och lämna. Och så kan man bygga bostäder på Stadsskogen istället.

Centerpartiet: Stadsskogen! Men vi tycker också att man ska bygga en ny skola, men bevara idrottshallen.

Folkpartiet: Vi föredrar stadsskogsvallen. Där finns det närhet till både ishallen, Brotorpsskolan och ett fint naturområde. Det är också närmare till gymnasieskolan, då finns det möjlighet att tidigare påbörja ett samarbete. Dessutom skulle särskolans högstadium också kunna finnas där.

Kristdemokraterna: Vi har inte tagit ställning till var, men en ny bör byggas.

Sverigedemokraterna: Inte alls. Inte på bekostnad av byskolorna.

Vill ni ha nolltolerans mot gässen vid Loppholmarna så att badplatsen går att använda?

Socialdemokraterna: Ja, vi vill ha ett tempererat utomhusbad i anslutning där och då måste vi få bort dem. Men först måste vi hitta en bra lösning.

Miljöpartiet: Det måste finnas en central badplats, så man får ta krafttag.

Vänsterpartiet: Vi kan inte bestämma hur djur ska agera.

Moderaterna: Det måste finnas en förutsättning och kunna fungera i praktiken. Det är ett dragvattenssystem där, så det är inte bara gässen som är problemet.

Centerpartiet: Ja!

Folkpartiet: Gässen är besvärande och smutsar ner. Det är inte roligt att vara där. Kommunen är duktiga på att försöka hålla rent, men det är för många gäss. Några måste ju få finnas, men man får hålla en bra nivå.

Kristdemokraterna: Vi är för ett utomhusbad med tempererad bassäng, det skulle bli ett komplement till både badhuset och arenahallen.

Sverigedemokraterna: Man ska inte utrota gässen.

Vill ni avsätta pengar för muddring vid Loppholmsbadet?

Socialdemokraterna: Om vi får till ett utomhusbad så behövs inte det, så i nuläget nej. Det finns dessutom fler fina badplatser runt sjön. Och sjön har muddrats, så det kan bli aktuellt igen.

Miljöpartiet: PASS.

Vänsterpartiet: Det ligger inte på vårt bord, utan hos länsstyrelsen.

Moderaterna: Någon typ av bad ska det finnas vid Lindesjön, men det beror ju på vad det kostar och om det går. Man skulle kanske kunna ha det i Fageräng istället, om det går. Och ett utomhusbad på loppholmarna eller i anslutning till Energikällan.

Centerpartiet: Det är en kostnadsfråga. Man måste muddra där det är åar och kanaler, det slammar igen. Men det är stora pengar och ligger inte överst på prioritetslistan.

Folkpartiet: Ja. Vi måste ha ett bad och det är unikt att kunna ha ett bad mitt i stan.

Kristdemokraterna: Det är ett stort frågetecken om det ska göras, det är stora pengar.

Sverigedemokraterna: Det har vi inte tagit ställning till.

Tycker ni att man skall förbjuda mobiltelefoner i klassrummen?

Socialdemokraterna: Nej. Det ska vara en relation mellan lärare och elev. Det ska vara ordning och reda, men mobilerna kan också vara till nytta. Men det är ändå lärare och rektorer som tillsammans bör besluta om det.

Miljöpartiet: Vi tycker att elever, föräldrar och lärare ska komma överens om det.

Vänsterpartiet: Det är en riksangelägenhet, det får skolstyrelsen hantera.

Moderaterna: Lärare ska ha möjligheten att bestämma det. Inget generellt förbud.

Centerpartiet: Om det bidrar till lugn och ro så kan man samla in dem och dela ut när det behövs.

Folkpartiet: Man skulle kunna komma överens om att de ska lägga ifrån sig mobiltelefonerna. Man måste vara koncentrerad på vad läraren säger, och då kan det vara bra att samla in dem under lektionstid och ge tillbaka dem efteråt.

Kristdemokraterna: Ja! De hör inte hemma där, det ska vara lugn och ro i skolan. Det är horribelt att ingen tagit tag i det tidigare.

Sverigedemokraterna: Det ska vara upp till varje skola, lärarna bör få större befogenhet för ordningen.

Tycker ni att man skall införa ordningsbetyg i skolan, utöver dagens betygsystem?

Socialdemokraterna: Absolut inte, det finns ingen poäng med det! Barn och unga är olika och har olika behov.

Miljöpartiet: Nej.

Vänsterpartiet: Absolut inte.

Moderaterna: Allt som ger ett bättre resultat, om det kan användas som ett verktyg för det så, ja.

Centerpartiet: Nej.

Folkpartiet: Det räcker med de betyg vi har.

Kristdemokraterna: En del tycker ja, en del tycker nej. Personligen ja. Man tar inte skada av ordning.

Sverigedemokraterna: Ja.

Tycker ni att man skall införa valfrihet inom äldreomsorgen med valfri hemtjänstleverantör?

Socialdemokraterna: Det är stor flexibilitet redan idag, vi vill inte införa LOV. Däremot vill vi utöka flexibiliteten vi har idag. God kvalité är det viktigaste.

Miljöpartiet: Vi är inte helt eniga, en del tycker att det är bra, en del dåligt.

Vänsterpartiet: LOV. Att folk ska kunna tjäna pengar på andras lidande. Inga vinster i välfärden.

Moderaterna: Ja.

Centerpartiet: Ja!

Folkpartiet: Ja, det tycker vi absolut. LOV, det är alla människors rätt.

Kristdemokraterna: Ja, det vill vi och har kämpat länge för. Man vill välja när man är ung och man vill välja när man är gammal, varför skulle man inte få göra det? Lagen om valfrihet!

Sverigedemokraterna: Det har vi inte tagit ställning till lokalt, det får inte drabba kvalitén.

Tycker ni att man skall bygga en ny stadsdel på Parkudden?

Socialdemokraterna: Det är ingenting som vi driver. Nu gäller utvecklingen främst Lindesby och söder om sjön. Det viktiga är att vi kan erbjuda attraktiva och sjönära boenden i hela kommunen.

Miljöpartiet: Absolut inte av väldigt många skäl. Fin natur. Man måste spränga, skapa nya vägar och det är dyrt. Man bör förtäta tätorten istället.

Vänsterpartiet: Vi har inte tagit något beslut om det. Hyresrätter är det som behövs, alla ska kunna bo.

Moderaterna: Nej, i första hand förtätning av själva Linde.

Centerpartiet: Nej.

Folkpartiet: Absolut inte! Man ska inte förstöra det fina området. Det ska vara intakt och ett rekreationsområde för oss och framtiden.

Kristdemokraterna: Vi är delade. Men det ska inte låsas för något naturreservat som vi aldrig får förändra. Det kan bli aktuellt i framtiden.

Sverigedemokraterna: Vi har inte tagit ställning till det i partiet, men det finns bättre ställen i Lindesberg så varför förstöra den miljön.

Tycker ni att man bör komplettera nya Kyrkbryggan med en småbåtshamn?

Socialdemokraterna: Det är ingen diskussion om det just nu i partiet.

Miljöpartiet: Ja, det vore trevligt, absolut. Mer liv till strandpromenaden.

Vänsterpartiet: Det går inte att diskutera så länge det inte finns något förslag.

Moderaterna: Vi är positiva till det, goda möjligheter att utveckla strandpromenaden.

Centerpartiet: Det vore trevligt, men då ha en separat båtbrygga.

Folkpartiet: Det är ingenting vi har diskuterat.

Kristdemokraterna: Ja, varför inte.

Sverigedemokraterna: Ingen dum idé, då kan man få mer fart därnere och utnyttja vattnet.


Tycker ni att vi har för många asylsökanden i Lindesberg?

Socialdemokraterna: Vi ska absolut ta emot, men fler kommuner måste ta ansvar och hjälpas åt. Mer statliga medel för yrkesutbildningar behövs så fler kan komma in i arbetslivet. 

Miljöpartiet: Det är för många krig. Människor måste få fly.

Vänsterpartiet: Nej.

Moderaterna: Det är ett hårt tryck på asylfrågan, men inte i tätorten utan i de mindre orterna. Det blir en hård belastning då många placeras här, flyktingar däremot klarar vi av på ett bättre sätt. Det är viktigt att skilja på asylsökande och flyktingar!

Centerpartiet: Det behöver spridas ut mer på alla kommuner.

Folkpartiet: Vi har många men de har kommit hit av en anledning. Men ibland blir det kanske för många på ett ställe i jämförelse med grundbefolkningen. Men vi får välkomna de som kommer och göra något gott för dem.

Kristdemokraterna: Fler kommuner behöver ställa upp. Men de som kommer hit ska känna sig välkomna.

Sverigedemokraterna: Ja, det är för högt tryck. Men på lokal nivå är det migrationsverket som beslutar.

Skall de svenska medborgare som påstås strida för IS i Syrien och Irak få återvända till Sverige och Lindesberg?

Socialdemokraterna: Alla medborgare ska lagföras för de brott de begår. Är man svensk medborgare så är man det och vi landsfördriver inte svenska medborgare. 

Miljöpartiet: PASS.

Vänsterpartiet: Det är inte vår sak att avgöra.

Moderaterna: Generellt ska man vara försiktig med organisationer som är terrorstämplade. Men det är ingenting vi diskuterat lokalt.

Centerpartiet: PASS.

Folkpartiet: PASS.

Kristdemokraterna: PASS.

Sverigedemokraterna: Nej.

Skall kommunalskatten höjas, sänkas, vara oförändrad?

Socialdemokraterna: Oförändrad.

Miljöpartiet: Oförändrad.

Vänsterpartiet: För att få in pengar ska man inte höja skatten, utan istället få fler att bo och jobba i Lindesberg. Vi behöver göra stan mer attraktiv så folk vill bo här.

Moderaterna: Vi har näst högst skatt av alla kommuner i länet, om vi eller andra ska göra förändringar är frågan. Det får man jobba med över tid.

Centerpartiet: Just nu oförändrad.

Folkpartiet: Oförändrad för närvarande.

Kristdemokraterna: Vi hoppas att den så småningom ska sänkas, man får jobba på det.

Sverigedemokraterna: Första gången vi lägger budget är 2016, men helst ingen höjning.

Skall försäljning, caféer, glasskiosk, restaurang tillåtas vid riksvägens Rastplats?

Socialdemokraterna: Först måste man söka tillstånd och få det bedömt, och om det fungerar? Absolut, det vore trevligt!

Miljöpartiet: Absolut, en biogasmack borde finnas där, för det finns det ännu inte i Lindesberg.

Vänsterpartiet: Ja, det tycker jag.

Moderaterna: Det är planen att få till olika typer av näringsverksamheter där. Bland annat har man ju funderat på en rondell. Men en mack eller restaurang är vi positiva till.

Centerpartiet: Ja!

Folkpartiet: Det skulle vara bra om det fanns någon typ av förtäring, ett nattcafé till exempel.

Kristdemokraterna: Ja, det tycker jag!

Sverigedemokraterna: Ja, bra om man kan utveckla den vidare.

Vilket eller vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?

Socialdemokraterna: Det avgör väljarna.

Miljöpartiet: Valresultatet får utvisa det.

Vänsterpartiet: Socialdemokraterna.

Moderaterna: Vi har inte tänkt i några andra banor än det fortsatta allianssamarbetet.

Centerpartiet: Förstahandsvalet är alliansstyrt.

Folkpartiet: Inom alliansen.

Kristdemokraterna: Det är alliansen vi står för.

Sverigedemokraterna: Det beror på valresultat, vi är öppna för tänkbara scenarier.

Svarade för respektive parti gjorde:
Bengt Storbacka, Socialdemokraterna
Agneta Nilsdotter, Miljöpartiet
Göran Bäuerle, Vänsterpartiet
Pär-Ove Lindqvist, Moderaterna
Jonas Kleber, Centerpartiet
Ulla-Britt Strandberg, Folkpartiet
Ingrid Åberg, Kristdemokraterna
Per Söderlund, Sverigedemokraterna

Publicerad 12 september 2014 klockan 08:19

Ida Lindkvist

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Piasavakvastens högtid är kommen i våra bostadsområden. Foto: Fredrik Norman

Dags att sopa ut gruset från tomtgränsen: ”Vi börjar på måndag”

Fastighetsägare i bostadsområden i Lindesberg uppmanas nu att greppa tag om kvasten och sopa ut gruset från tomtgränsen. I nästa vecka påbörjas nämligen grusupptagningen i dessa områden.
– Vi börjar på måndag. Då kommer vi att sopa på Stadsskogen 2, sedan arbetar vi oss vidare till nya områden under veckans gång, berättar Monica Iwarsson Lindh, enhetschef, Park och Idrottsverksamhet på Samhällsbyggnad Bergslagen.

16 april 2021 klockan 11:11 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Annons


Bild från Region Örebro län

Minskning i antal covidfall – lättnader i restriktioner för vaccinerade

Efter att antalet bekräftade fall av covid-19 under ett par veckors tid har legat runt 100 sjukdomsfall per vecka i kommunen, har nu siffran minskat till 76 under de senaste 7 dagarna. Samtidigt meddelar Folkhälsomyndigheten att man inför lättnader i restriktionerna för personer som fått minst en dos vaccin.

16 april 2021 klockan 10:25 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Bil i diket på Lv249

En singelolycka med personbil har inträffat på länsväg 249 strax utanför Fellingsbro i riktning mot Arboga.

Lindesbergs kommun ska bli ett showroom för hållbarhet

INSÄNDARE/DEBATT: Lindesbergs kommun och Bergslagen bubblar av kreativitet, innovation och framåtanda...

bildspel Nu rivs Lindesbergs curlinghall

Det är ett stort rivningsarbete igång på Ishockeygatan, där den 51-åriga curlinghallen kommer att få ett riktigt ...

Arkivbild. Foto: Camilla Lagerman

Stadsskogsskolan förlänger fjärrundervisning för två tredjedelar av eleverna

Stadsskogsskolans elever i årskurs 7 och 8 kommer fortsätta sina studier via partiell fjärrundervisning i ytterligare två veckor. Årskurs 9 kommer dock ha all sin undervisning på plats. Detta enligt ett beslut från Barn- och utbildningsnämnden, som fattats för att minska trängseln i skolans lokaler.

15 april 2021 klockan 11:13 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Luffaren Fargo återkommer till Löa Hytta i sommar. Foto: Camilla Lagerman

Löa Hytta välkomnar nya hemligheter efter uppehållet

Efter förra årets pandemi-uppehåll återkommer den lekfulla teatervandringen Hyttans Hemligheter med ett helt nytt äventyr i sommar. Premiären är satt till 9 juli och man spelar sedan föreställningar fram till 1 augusti.
– Vi har lärt oss, anpassat oss och ser hoppfullt på framtiden, meddelar ensemblen på sin hemsida.

14 april 2021 klockan 14:26 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Nattlig utryckning när rishög stod i lågor
Under natten larmades Nerikes Brandkår ut till en gräsbrand norr om Lindesberg.
14 april 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Kylig delikatess blir het nyhet när 37:an lanserar egen glass
Sedan 37:an slog upp portarna till sina nyrenoverade och större lokaler i början av året har man bjudit på en rad olika nyheter. Inom kort hoppas ...
13 april 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Nära en miljon skall få fler att lockas till Bergslagen
Nu skall turismen i Bergslagen stärkas. För ändamålet har Destination Bergslagen beviljats strax under en miljon kronor. - Vi är övertygade att...
13 april 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Foto: Camilla Lagerman

Nära 12 000 doser vaccin till regionen under vecka 15

Under vecka 15 vaccinerar Region Örebro län med totalt 11 700 doser vaccin. Vaccinet ges både till dem som får första och andra sprutan. Nu kan personer som är 70 år och äldre boka tid för vaccination.

12 april 2021 klockan 14:01 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Arkivfoto: Fredrik Norman

Två åldringsbrott utreds: Fem personer greps misstänkta för grov stöld

Polisen utreder nu två fall av stölder som har drabbat äldre personer i deras bostäder. I båda fallen har gärningspersonerna lurat sig in i bostäderna på olika sätt.

12 april 2021 klockan 12:52 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Frövifors Pappersbruksmuseum utsett till Årets Arbetslivsmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum tilldelades under fredagen den ärofyllda utmräkelsen Årets ...

Kassörska bad tobakskund om legitimation – blev hotad

Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot riktat mot en kvinna som arbetar i en livsmedelsaff...

Minskning i antal fall men fortsatt allvarligt läge

Efter förra veckans rekordhöga notering av antalet bekräftade covidfall i kommunen, ser läget för tillf...

Annons


Vattenmassorna dånar fram vid kraftstationen i Dalkarlshyttan. Foto: Fredrik Norman

Ingen oro för extrem vårflod i dagsläget

Med våren kommer oro för vissa som bor i närheten av sjöar och vattendrag. En extrem vårflod med höga flöden kan orsaka stora skador på egendom. Just nu ger dock Linde energi ett lugnande besked till de som berörs. Någon extrem vårflod ser man inte på kartan i dagsläget.

7 april 2021 klockan 11:14 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Påskpyntade rondeller utsattes för sabotage: ”Jättetråkigt”

De fyra påskkärringarna, som hade placerats i rondellen vid Lidl, överlevde inte p...

Kastade molotovcocktail mot bil – polisen jagade bilbrännare i natt

Natten till tisdag jagade polisen en bilbrännare i Storå. Vittnen har berättat hur ...

bildspel Isabella vann flest ponnylopp under fjolåret

Bara några kilometer från Fornabodas ovala tävlingsbana bor Isabella Jansson Wiklund, Sveriges segerrikaste ...

Glad Påsk!

LindeNytts redaktion önskar alla läsare och annonsörer en riktigt Glad Påsk! //Red.

bildspel Påskäggsjakten är avslutad – här är vinnarna

Det var ett rekordstort deltagande i LindeNytts påskäggsjakt i år, vilket är otroligt roligt! ...

Rekordnotering i antal covidfall: 128 på en vecka

Smittspridningen är uppe på en rekordhög nivå i Lindesbergs kommun, hela 128 bekräftade fall av covid-19 ...

Foto: Hans Andersson

SPF-Seniorerna i norra länsdelen värnar om Lindesbergs lasarett

INSÄNDARE/DEBATT: Vårt lasarett har tidigare betraktats som ett akutsjukhus. Vi inom SPF-Seniorerna ser inte längre att vi kan kalla det för det, nu när kirurgi/ortopedi/urologi sedan oktober 2020 blivit nedlagt på sen kväll och nattetid. Trygghet är för oss äldre är mycket viktigt. Därför är vi som pensionärsorganisation bekymrade.

2 april 2021 klockan 08:54 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

bildspel Fototävlingen avgjord – bildkavalkad
Totalt 20 bidrag, alla med härliga och roliga tolkningar av temat vår/påsk, kom in till LindeNytts fototävling. Juryn har överlagt, röstat och...
1 april 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Fler bollar i luften när ytterligare två padelhallar planeras på norra industriområdet
Totalt 13 nya padelbanor, fördelat på två anläggningar, kommer att stå färdiga längs Stafettgatan under hösten. Bakom de två nya satsningarna...
31 mars 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

bildspel Smygtitta hos Charlottenlunds Padelcenter
Mycket har hänt innanför väggarna där Strands Tryckeri en gång huserade på Bandygatan i Lindesberg. Istället för stora tryckpressar fylls nu ...
31 mars 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2021-03-31

2021-03-31

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-29

2021-03-29

2021-03-26

2021-03-26

2021-03-26

2021-03-25

2021-03-25

2021-03-24

2021-03-24

2021-03-24

Evenemangstips
Nyheter från Aftonbladet
Nyheter från Expressen
Polishändelser i Örebro län
2021-04-16 18:35