Foto: Fredrik Norman

Insändare: Naturreservat ett kostsamt hinder för fortsatt utveckling av Lindesberg

Bildandet av ett naturreservat på Kyrkberget, har inte fallit i god jord hos alla berörda: invånarna i Lindesbergs kommun. En av de privatpersoner som offentligt ifrågasätter syftet och konsekvenserna, är Jesper Almlöf. Han anser att naturreservatet är ett mycket kostsamt hinder för en fortsatt utveckling av Lindesberg stad där ett dött träd har för hög status kontra invånarnas dito.

Bildandet av naturreservat på Kyrkberget
Under en längre tid har en process pågått för att tillskapa ett naturreservat. Denna process är nu inne i en process när Lindesbergs kommuns invånare har möjlighet att tycka och tänka gällande detta.
För att denna process inte skall fortlöpa utan den debatt ett sådant radikalt förändrande av möjligheterna att använda oss av kyrkberget nu och i framtiden har jag känt mig nödgad att skriva denna insändare. Jag vill att var och en i Lindesbergs kommun, som har något att säga angående detta bör läsa igenom i alla fall de första fem sidorna i det förslag som finns, (www.lindesberg.se klicka på BMB ikonen, samråd kyrkberget) och ge er syn på detta. Mitt förslag är att ni skickar ert svar till info@bmb.se samt en kopia till jerry.elvin@lindesberg.se  anders.ceder@lindesberg.se, par-ove.lindqvist@lindesberg.se  jonas.kleber@lindesberg.se .

Det har i dagarna publicerats artiklar här på LindeNytt angående farliga träd på kyrkberget. I enlighet med nu gällande skötselförslag kommer  nya premisser att gälla för trädsäkerheten i området, ” Det är av yttersta vikt för den biologiska mångfalden att i möjligaste mån lämna kvar gamla grova och/eller döende eller döda träd så intakt det går. När man upptäcker ett träd som befaras vara farligt ska en avvägning göras mellan naturvärden, säkerhetskrav och ekonomi. I denna avvägning ska naturvärden väga tungt.” Citat bilaga tre, sid 12. Vi får alla hoppas att det inte växer några fårtickor etc. på de farliga träd som i dagsläget står på kyrkberget, för om naturreservatet bildas kommer de med stor sannolikhet stå kvar. Ett naturreservat finns för alltid, och någon förändring av detta kommer inte vara möjligt.

Nedan publicerar jag mitt svar på samrådet.

Det syfte som presenteras för bildandet av reservatet kan utan problem upprätthållas genom att området har kvar sin status som parkområde, vilket bevisligen fungerat under många årtionden. Om en skötselplan, i likhet med den som tagits fram för reservatet, används med ett tydligt mål hur parkområdet skall förbättras för invånare i Lindesberg kan området utvecklas till en väl fungerande park, men med den framtida flexibilitet som ett parkområde ändock ger inför framtiden. Sannolikheten att alla aspekter, eller ens i närheten av alla, som området kommer kunna användas till i framtiden är obefintlig. Om det i framtiden t.ex skulle uppkomma ett behov av ett nytt ledningstråk, med annan dragning än den redovisade tänkta så kommer detta direkt medföra ett stort problem om området klassificeras som naturreservat, medans det som parkområde finns en helt annan flexibilitet. Att beröva Lindesbergs invånare rätten att använda sig av det enda stora parkområde centralt i staden på det sätt vi själva vill, nu och i framtiden vore barockt.

Trots det undantag som finns i reservatsföreskrifterna inser vem som helst vilken fördyring av minsta lilla projekt (VA, El, cykelvägar, eventuella framtida ändamål), som troligtvis ligger till gagn både för kyrkbergets besökare och omkringliggande områden, att försvåras, fördyrars och troligtvis få dragningar som ej är nära en optimal lösning.

Om ett naturreservat tillskapas, mitt i Lindesberg, kommer en våt filt förläggas över detta område och förhindra utvecklingen av Lindesberg som stad, på samma sätt som t.ex i Sörlunda, där troligtvis inte ens den gräns som reservatet har gäller, utan denna kan utökas om berörda myndigheter anser detta är behövligt (läs länstyrelsen). Som tidigare sagts förflyttas Lindesbergarnas möjlighet att förfoga och bestämma över området till den lagstiftning som gäller för naturreservat samt kommunens handläggares godtycke vid eventuell förändring av/omdragning/planerade reparationer av vägar, stigar, kablar, underhåll av byggnader etc (reservatsföreskrift B) om hur dessa skall genomföras. Anser denna att det ska utföras på ett visst sätt, oavsett fördyring är det på detta sätt det skall skötas.

Anser även att det vore bra om Lindesbergs kommun, i samband med framtagandet av underlaget till det tänkta bildandet av naturreservatet redovisar vilken kostnad detta medför, samt i vilken takt detta skall genomföras. I ett första skede kostnader för de föreslagna upprustningar av byggnaderna, som i närtid renoverats men i brist på användande av de invånare som i och med omdaningen till naturreservat kommer vallfärda hit, låtits förfalla, röjning av alla områden enligt skötselplan, elektrifiering av delar av området, utkikstorn, besiktning och reparation av vattentorn etc. vid reservatets eventuella födelse. I ett andra skede redovisa den kostnad som en skötsel av hela detta område, i den omfattning som föreskrivs, kommer att kosta varje år i framtiden. Kommer extra anslag att ges till BKT för detta eller kommer övriga grönområden att få stå tillbaka eller kommer området att skötas som idag, d.v.s. att det blir som det blir?

Om ett sådant stort steg som att frånta Lindesbergarna förfoganderätten över detta område kommer genomföras bör ju i alla fall kostnaden vi i Lindesbergs kommun kommer få betala för att detta genomförs redovisas i samband med framtagande och redovisningen av planerna.
Det är ju klädsamt att påvisa förändringar och kostnader vid samma tillfälle, för att ge betraktaren möjlighet att ge sina synpunkter i ett sammanhang, eller är tanken att ”sälja” in idén och kommuninvånarna får ta smällen i efterhand?

Jesper Almlöf
Invånare i Lindesbergs kommun.

Publicerad 6 maj 2014 klockan 09:21

Redaktion LindeNytt , 0581-155 50

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Genrebild. Foto: Camilla Lagerman

Bil påkörd av tåg: ”Klipper upp taket för att få ut personerna”

Strax före klockan fyra på söndagseftermiddagen, larmades polis, brandkår och ambulans till Vedevåg med anledning av en allvarlig olycka. En personbil hade blivit påkörd av ett tåg vid en obevakad järnvägsövergång.
– Två personer färdades i bilen, som hamnade i diket efter olyckan. Man klipper upp taket för att få ut dem, uppger Peter Persson, vakthavande befäl vid Örebropolisen.

12 juli 2020 klockan 17:07 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Annons


Malin och Björn Persson är Lindegårdens nya entreprenörer. Foto: Camilla Lagerman

Krögarparet tar över Lindegården

Tidigare under sommaren meddelade Lindegårdens dåvarande entreprenör att man inte såg något annat val än att försätta bolaget i konkurs. Dock kommer det anrika värdshuset inte att stå utan krögare länge, då Malin och Björn Persson nu tar över rodret.

10 juli 2020 klockan 13:42 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Lindeföretagets weekendläger blev en galopperande succé

När ridresor till soliga länder i Europa plötsligt kändes avlägnsa på grund av den envisa ...

bildspel Far och son driver jaktbutiken med det lilla extra

När Magnus Meriläinen startade sitt företag MM Hunt & Forestry 2015 var den huvudsakliga inriktningen ...

Carin Hamnlund lämnar nu över stafettpinnen till den före detta eleven och tränarkollegan Frédérik Gourlay. Foto: Ingrid Nilsson

Före detta elev tar över som lärare

Efter 11 år som tränare på judogymnasiet lämnar nu Carin Hamnlund över stafettpinnen i åtminstone ett år framöver. Ny tränare blir en av hennes egna före detta elever, Frédérik Gourlay.

8 juli 2020 klockan 13:27 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Ett nödvattensläp kommer att ställas ut vid korsningen Östermalmsvägen/Vendevägen. Arkivfoto: Camilla Lagerman

Vattenläcka medför att hushåll blir utan vatten

Sent på tisdagskvällen upptäcktes en vattenläcka på Östermalmsvägen i Lindesberg. Skadan är lokaliserad och ett 20-tal fastigheter kommer under onsdagen att vara utan dricksvatten medan reparationsarbetet pågår.

8 juli 2020 klockan 12:09 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Hemestra i Bergslagen i sommar!
INSÄNDARE: Nu är vi inne i semesterperioden och många ser fram emot en skön ledighet. Ofta förknippas semester med resor, men i dessa tider kan ...
8 juli 2020 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

bildspel Kontio är tillbaka i kuskchampionats-toppen
Jorma Kontio är svårslagen på Fornaboda, något han bevisade under Fornabodas åttonde tävlingsdag för säsongen, ”den flygande finländaren...
7 juli 2020 av Timmy Lundegård
Visa hela artikeln

Fyndläge när Bergslagens Loppishelg återkommer
Turistbyråerna i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg hoppas kunna upprepa succén från förra året när Bergslagens Loppishelg å...
7 juli 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Arkivbild. Foto: Fredrik Norman

Lindesbergs kommun satsar på 12-stegsbehandling

PRESSMEDDELANDE: Nu finns möjligheten för invånare i Lindesbergs kommun som har problem med alkohol eller droger att gå 12-stegsbehandling. Metoden används över hela världen för att hjälpa personer ur sitt missbruk. I Lindesbergs kommun ges den i Vedevåg.

7 juli 2020 klockan 10:06 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Vattnet är igång och därmed är Flugparken färdig. Foto: Camilla Lagerman

Brunnskaret porlar åter av liv

Efter ett tags vila porlar nu vattnet åter ur det gamla brunnskaret i Flugparken. Dessutom har det nu fått tillökning i familjen av ytterligare fem små vattenkällor som skickar vattenstrålar i varierande storlek ur marken.

6 juli 2020 klockan 13:05 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Vilseledande marknadsföring och aggressiva metoder lurar elkunder

PRESSMEDDELANDE: Konsumentverket har granskat elavtal som marknadsförs med det tilltalande...

En person till sjukhus efter misshandel

En person fick under fredagskvällen föras till sjukhus med lindriga skador efter en misshandel i de centrala delarna av...

Nyklippt och friserat längs sjön

Under torsdagen rapporterade LindeNytt om att flera klagomål kommit in från allmänheten gällande igenväxta motionsspår l...

Annons


Arkivfoto: Fredrik Stenfelt

Dags att nominera kandidater till Harmonis kulturstipendium

I november är det dags att för fjärde året i rad dela ut Manskören Harmonis kulturstipendium, och det är nu hög tid för allmänheten att nominera sina kandidater.

3 juli 2020 klockan 12:30 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Vill vi ha en sjukstuga i Lindesberg?

Debatten om framtiden för Lindesbergs lasarett fortsätter. Den pensionerade läkaren Ingemar Engstrand skriver nedan ett ...

Kvinna föll i sjön – fick hjälpas upp av räddningstjänsten

Vid 16-tiden på torsdagen larmade SOS Alarm räddningstjänsten om ett befarat ...

Uppskattat musikläger på Hillstreet

För tredje året i rad anordnar Studiefrämjandet tillsammans med Lindesbergs kommun ett musikläger för barn och ...

Många klagomål på igenväxt motionsspår

Gräset har tagit över vissa sträckor av motionsspåret Lindessjön Runt. Många har reagerat på att spåret nu ...

Publik laddstolpe i Fellingsbro fyller tidigare tomrum på kartan

Fellingsbro har fått sin första publika laddstolpe. Den som vill kan nu ladda sin elbil med f...

bildspel Nytt banrekord på Fornaboda

Den svenska traveliten var på plats när Fornaboda skulle köra sin årliga storloppsdag med det traditionella Bergslagsloppet med ...

Arkivfoto: Fredrik Norman

12 nya häktningsplatser till Lindesberg

Drygt 60 nya anstalt- och häktningsplatser ska bidra till att möta det höga beläggningstrycket hos Kriminalvården. Efter en inventering står det nu klart att 12 tillfälliga häktningsplatser kommer att förläggas i Lindesberg.

1 juli 2020 klockan 15:24 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Jilkes replik till Centerpartiets Charlotte Edberger
INSÄNDARE/DEBATT:Läkaren Peter Jilke önskar svar från Centerpartiets Charlotte Edberger på frågan om partiet står kvar bakom beslutet september...
1 juli 2020 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

Efter larmet om smäll: Två personer misstänkta för ringa narkotikabrott
UPPDATERAD KL 21:19. Strax före klockan 16 på tisdagseftermiddagen, larmade allmänheten polisen om att man hade hört en hög smäll i bostadsområ...
30 juni 2020 av Jennie Larsson
Visa hela artikeln

Från 1 juli kan allmänheten testas för covid-19 och antikroppar
Från och med imorgon, den 1 juli, kommer man inom Region Örebro län kunna beställa självtest för covid-19 samt boka tid för antikroppstest. ...
30 juni 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2020-06-30

2020-06-29

2020-06-29

2020-06-27

2020-06-27

2020-06-27

2020-06-26

2020-06-26

2020-06-26

2020-06-25

2020-06-25

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-07-13 10:12