Roger Sixtensson, VD för FALAB och LIBO. Arkivfoton: Fredrik Stenfelt / Hans Andersson.

Sixtensson svarar i skogsdebatten

FALAB:s VD Roger Sixtensson svarar på den kritik som kommit sedan man kungjorde bolagets ambition att sälja den kommunägda skogen.

DEBATT: Fastigheter i Linde AB (FALAB) äger skog- och jordbruksmark som kan komma att försäljas, men först efter det att markinnehavet har prioriterats. Vi skall behålla mark som kan komma att exploateras utifrån ägarens planer på byggnationer och kommuninnevånarnas rekreationsbehov. Försäljas skall ren produktionsmark avseende skog – och jordbruk.
Intäkterna skall möta de nedskrivningsbehov vi får genom de nya redovisningsreglerna som betecknas K3. Detta gäller för de nya bostäder FALAB:s dotterbolag Lindesbergsbostäder AB (LIBO) bygger/kommer att bygga, men även förvaltningsbyggnader som FALAB bygger såsom skolor, brandstationer och dylikt.

FALAB:s styrelse har beslutat att ställa sig positiv till förfarandet och har följt sina ägardirektiv genom att ”skicka frågan vidare” till sitt moderbolag Linde Stadshus AB:s styrelse som också ställt sig positiv.
Därefter, i enlighet med båda bolagens ägardirektiv, ”Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas” vidarebefordrat frågan till kommunfullmäktige (KF). KF skall således ”ta ställning till” principfrågan: skall FALAB bygga nya bostäder och förvaltningsbyggnader? Svarar KF ”ja” på den frågan kommer följdfrågan ska FALAB sälja markinnehav för att delfinansiera nedskrivningsbehovet? Svarar man inte ”ja” på den frågan finns det två alternativ: 1. Bygg ingenting (eller i vart fall väldigt lite)
2. Ägartillskott, 50 miljoner (ca.) av kommunens skattepengar de närmsta 3 åren.

Övriga frågeställningar såsom värdet på skogen, vem ska sköta försäljningen av skogen, vem ska köpa, öppna redovisningar, mm får man överlåta till styrelsen i FALAB. Här ”måste” KF lita på sina utvalda styrelsemedlemmar. Vi tjänstemän kan dock lova att hela processen skall tåla en offentlig granskning.

Skogens avkastning har de år FALAB/LIBO förvaltat den varit ca 500.000:- per år minus egna personalkostnader, vilket då i praktiken är ett nollsummespel. Uppdraget var att sköta skogen på ett bättre sätt än den historiskt sett var, vilket idag lett fram till att en större avkastning nu är möjlig. Inblandade har gjort ett strukturerat och utmärkt jobb.
Avkastningen som det ser ut idag blir netto ca 2.000.000:-/år, brutto drygt 3.000.000:- minus kostnader för förvaltning/avverkning/återplantering. Det innebär att vi får ”spara” i 25 år innan vi fått ihop de 50.000.000:- vi behöver för de ovan nämnda nedskrivningarna. Sanningen är nog den att vi får spara i 30 år med hänsyn taget till kostnadsökningar i byggbranschen. Kostnadsökningar som historiskt sett har varit, och beräknas fortsatt vara, större än värdeökningen på timmer. Vilket innebär att vi inte bygger idag utan om 30 år, när vi sparat ihop pengarna som behövs. Om nu inte regelverket förändras och vi inte får ackumulera intäkterna från skogen?

Ska vi prata avkastning så är den stora bilden som följer; årliga investeringar (nya bostäder, skolor) som genererar nedskrivningskrav på 20 miljoner per år (fiktiv summa men fullt realistisk) vilka ska ställas mot en avkastning (netto) från skogen på 2 miljoner, ger ett resultat på minus 18 miljoner, varje ”investeringsår”. Detta innebär att ägarens avkastning på eget kapital i FALAB blir negativ, trots en ”bra” avkastning på skogen. Konsekvensen av en sådan strategi, sett över ett antal år, får till följd att bolagets kreditvärdighet minskar drastiskt och påverkar därmed lånevillkor och möjlighet till lån.
Att sälja av byggnader före skog är inte realistiskt då byggnader är vår kärnverksamhet, inte skog.
Det kan även på sikt bli aktuellt att sälja byggnader.

Resonemangen som förs från många olika håll är utifrån ett privat skogsägarperspektiv alternativt ett naturbeskyddande perspektiv, båda med sina fördelar.
Nu är FALAB inte en privatperson utan ett bolag, kommunägt, i en kommun som vill växa och har möjlighet att växa, då vi har en stor efterfrågan på bostäder! För oss är det då sund ekonomi att sälja skog och bygga nya bostäder.
Naturvården kommer fortsättningsvis att skötas då naturskyddområdesbestämmelserna gäller alla skogsägare, inte bara kommunala bolag. Likaså kommer allemansrätten inte att avskaffas om FALAB säljer skogen. De stora hyggen man ser som ett hot om privata alternativ köper skogen är ju även argumentet man lägger fram för att behålla, FALAB ska hugga och ta en avkastning?!

Frågeställningar vi har hört är exempelvis: ”Vad kommer den mark som prioriteras över till kommunen att kosta i drift?” Kostnaden finns redan i kommunkoncernen idag. Behöver kommunen kostnadstäckning kan man ta en utdelning från bolagen. ”Vad får det kosta att vi ska bli fler i kommunen?” Ja, vad kommer det att kosta om vi inte blir fler? Vision 2025 säger ju att vi ska bli fler – den beslutades av KF. Att det kostar att vara offensiv kan inte komma som en överraskning.

Det är undertecknads och FALAB:s styrelses skyldighet att agera för bolagets bästa utifrån de ägardirektiv vi har. Ägardirektiven i kombination med målen att bygga nya bostäder i ”Vision 2025” gör att vi föreslår försäljningen av FALAB:s produktionsskog.

Frågan KF ska ställa sig är kort och gott; ”Är det dags att realisera den tillgång vi har i skogsfastigheterna till förmån för kommunal utveckling – nya bostäder?”
Roger Sixtensson
VD Fastigheter i Linde AB

Publicerad 20 oktober 2015 klockan 09:00

LindeNytt Redaktion , 0581-61 71 71 , info@lindenytt.com

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Foto: Camilla Lagerman

Nära 12 000 doser vaccin till regionen under vecka 15

Under vecka 15 vaccinerar Region Örebro län med totalt 11 700 doser vaccin. Vaccinet ges både till dem som får första och andra sprutan. Nu kan personer som är 70 år och äldre boka tid för vaccination.

12 april 2021 klockan 14:01 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Annons


Arkivfoto: Fredrik Norman

Två åldringsbrott utreds: Fem personer greps misstänkta för grov stöld

Polisen utreder nu två fall av stölder som har drabbat äldre personer i deras bostäder. I båda fallen har gärningspersonerna lurat sig in i bostäderna på olika sätt.

12 april 2021 klockan 12:52 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Frövifors Pappersbruksmuseum utsett till Årets Arbetslivsmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum tilldelades under fredagen den ärofyllda utmräkelsen Årets ...

Kassörska bad tobakskund om legitimation – blev hotad

Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot riktat mot en kvinna som arbetar i en livsmedelsaff...

Minskning i antal fall men fortsatt allvarligt läge

Efter förra veckans rekordhöga notering av antalet bekräftade covidfall i kommunen, ser läget för tillf...

Vattenmassorna dånar fram vid kraftstationen i Dalkarlshyttan. Foto: Fredrik Norman

Ingen oro för extrem vårflod i dagsläget

Med våren kommer oro för vissa som bor i närheten av sjöar och vattendrag. En extrem vårflod med höga flöden kan orsaka stora skador på egendom. Just nu ger dock Linde energi ett lugnande besked till de som berörs. Någon extrem vårflod ser man inte på kartan i dagsläget.

7 april 2021 klockan 11:14 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Foto: Camilla Lagerman

Påskpyntade rondeller utsattes för sabotage: ”Jättetråkigt”

De fyra påskkärringarna, som hade placerats i rondellen vid Lidl, överlevde inte påskhelgen. Redan på Långfredagen upptäcktes ett första sabotage mot den påskprydda installationen, som skapats av personalen vid Samhällsbyggnad Bergslagen. Då hade en av påskkärringarna slitits upp och lämnats på en annan plats i närområdet.
– Det är naturligtvis jättetråkigt att det blir så här, men på något sätt var det nästan väntat att det inte skulle få vara i fred, säger Monica Iwarsson Lindh, enhetschef på Samhällsbyggnad Bergslagen.

6 april 2021 klockan 13:50 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Kastade molotovcocktail mot bil – polisen jagade bilbrännare i natt
Natten till tisdag jagade polisen en bilbrännare i Storå. Vittnen har berättat hur en ensam gärningsperson sågs kasta vad som liknade en så ...
6 april 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

bildspel Isabella vann flest ponnylopp under fjolåret
Bara några kilometer från Fornabodas ovala tävlingsbana bor Isabella Jansson Wiklund, Sveriges segerrikaste ponnykusk under 2020. 133 gånger ...
4 april 2021 av Timmy Lundegård
Visa hela artikeln

Glad Påsk!
LindeNytts redaktion önskar alla läsare och annonsörer en riktigt Glad Påsk! //Red.
3 april 2021 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

Felix Hansson visste att finalägget fanns i Flugparken i Lindesberg. Foto: Jennie Larsson

bildspel Påskäggsjakten är avslutad – här är vinnarna

Det var ett rekordstort deltagande i LindeNytts påskäggsjakt i år, vilket är otroligt roligt! Samtliga vinnare är utsedda och alla priser delades under långfredagen ut av påskvärdarna Happy och Ester. LindeNytt vill med detta rikta ett äggstremt stort tack till veckans alla tävlingssponsorer ICA Supermarket, Lågprisvaruhuset Mejk och 37:an.

2 april 2021 klockan 17:02 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Bild från Region Örebro län

Rekordnotering i antal covidfall: 128 på en vecka

Smittspridningen är uppe på en rekordhög nivå i Lindesbergs kommun, hela 128 bekräftade fall av covid-19 har rapporterats under de senaste 7 dagarna. Detta är den högsta noteringen sedan testningarna startade för ungefär ett år sedan. Samtidigt rapporterar Region Örebro län att kurvan över antalet smittade i länet pekar brant uppåt.

2 april 2021 klockan 11:12 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

SPF-Seniorerna i norra länsdelen värnar om Lindesbergs lasarett

INSÄNDARE/DEBATT: Vårt lasarett har tidigare betraktats som ett akutsjukhus. Vi inom SPF-...

bildspel Fototävlingen avgjord – bildkavalkad

Totalt 20 bidrag, alla med härliga och roliga tolkningar av temat vår/påsk, kom in till LindeNytts fototävling. ...

Fler bollar i luften när ytterligare två padelhallar planeras på norra industriområdet

Totalt 13 nya padelbanor, fördelat på två anläggningar, kommer att...

Annons


En 2500 kvadratmeter stor padelhall är det senaste tillskottet på Charlottenlunds Handelsplats. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Smygtitta hos Charlottenlunds Padelcenter

Mycket har hänt innanför väggarna där Strands Tryckeri en gång huserade på Bandygatan i Lindesberg. Istället för stora tryckpressar fylls nu den drygt 2500 kvadratmeter stora hallen av 6 stycken sprillans nya padelbanor.
– Det som är så bra med padel är ju att det är något som går att utöva även i coronatider, förklarar Per Eriksson som står bakom Lindesbergs nya padelhall.

31 mars 2021 klockan 13:24 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Två kvinnor misshandlades – varav en grovt: ”Har använts ett tillhygge”

Tre personer greps på tisdagskvällen misstänkta för misshandel, ...

Sjätteklassare undervisas på distans på grund av ökad sjukfrånvaro hos personalen

De två sista dagarna innan påsklovet, 31 mars och 1 april, kommer ...

Smittskyddsläkaren rekommenderar munskydd i affärer och kollektivtrafiken

PRESSMEDDELANDE: Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att införa ...

Brandkåren ryckte ut och räddade nödställd katt

Nerikes Brandkår fick under måndagseftermiddagen rycka ut på ett något ovanligt larm i Guldsmedshyttan, d...

Påskkärringarna har landat i centrala Lindesberg: ”Kul grej”

Med mycket enkla medel har personalen på Samhällsbyggnad Bergslagens avdelning gata...

Vi vill ha kvar kirurgakuten på Lindesbergs lasarett nattetid!

INSÄNDARE: En söndagskväll för inte så länge sedan drabbades jag (Linda) av ett ...

Marco Åkesson på Plantmarknaden i Lindesberg visar upp Årets Pelargon, Astrid. Foto: Camilla Lagerman

Vackra Astrid utsedd till Årets Pelargon

Varje år utser branschorganisationen Blomsterfrämjandet Årets Pelargon, och i år går utmärkelsen till zonalpelargonen Astrid. Marco Åkesson på Plantmarknaden berättar mer om denna omåttligt populära blomma och om den vinnande sorten Astrid.
– Den är förvånansvärt vädertålig, trots att den är så tät, och ger mycket blommor oavsett om den står utomhus eller inne.

26 mars 2021 klockan 13:33 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Polisen inleder dialog med medborgarna för att kartlägga brottsligheten
Nu inleder polisen en digital medborgardialog i syfte att prioritera de brott som upplevs som mest angelägna att stävja där den enskilde ...
26 mars 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Beslut om partiell fjärrundervisning förlängs till mitten av april
Stadsskogsskolan i Lindesberg förlänger sin partiella fjärrundervisning, och även Storåskolan går över till den undervisningsformen från och ...
26 mars 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Smittspridningen fortsatt kvar på en hög nivå
Folkhälsomyndigheten presenterade under torsdagseftermiddagen färska siffror över coronaläget i landet. Den höga smittspridningen i Lindesbergs ...
25 mars 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2021-03-25

2021-03-24

2021-03-24

2021-03-24

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-22

2021-03-22

2021-03-21

2021-03-19

2021-03-19

2021-03-19

Evenemangstips
Nyheter från Aftonbladet
Nyheter från Expressen
Polishändelser i Örebro län
2021-04-12 18:00