Lindesbergs lasarett. Foto: Fredrik Norman

Vårddebatten: Nu krävs raka svar på alla frågor

Kirurgen Peter Jilke med flera, som nyligen riktade en mycket tung insändare mot regionledningen och ställde en lång rad frågor, blev inte särskilt imponerade av det svar politikerna kom med. Man anser nämligen att insändaren besvarades så luddigt att man inte fick några egentliga svar på de frågor man ställde kring situationen på Lindesbergs lasarett efter omorganisationen samt lasarettets framtid. Nu görs ett nytt försök i hopp om att regionpolitikerna kommer med raka och tydliga svar den här gången.

Bästa Regionledning

Tack för brev från Er daterat 180307.
Men Era svar?

Undertecknarna är invånare i norra länsdelen och därmed ägare till skattefinansierad verksamhet som Regionledningen utsetts att förvalta på bästa sätt. Nu ser undertecknarna att det är risk för försämring. Då är det väl deras plikt att meddela Regionledningen innan försämringarna blivit verklighet och oreparabla?

Skrivelsen 180228 till Er från dessa bekymrade invånare i norra länsdelen är för läsbarheten uppdelad i arton frågor vilket var tänkt att underlätta besvarandet från Er. Men…

Vi besvarar Ert brev i den ordning Ni skriver; stycke för stycke…

Ni beskriver Er ljusa bild av Lindesbergs lasarett som Akutsjukhus och vi instämmer med Er och tackar för att stora satsningar gjorts på Lindesbergs lasarett t.ex. ny akutmottagning färdigställd 2017. Vi vill påminna att ÖLLs egen utredning tidigare visat att minst 95 % av alla patienter på länets tre sjukhus utgörs av patienter på länsdelsnivå ! och att endast 1-2 % utgör högspecialiserad vård, resten länsnivå. Men nu pågående avlövning med sjuksköterskor och läkare gör att framtiden tycks mycket
tveksam vad gäller om det kommer att finnas kompetens och bemanning för att Lindesbergs lasarett, dygnet runt och året runt (=24/7), ska vara ett Akutsjukhus på länsdelsnivå?

Ni beskriver ”tät kontakt med de ansvariga verksamhetscheferna, områdeschef och förvaltningschef” d.v.s. de chefer Ni gav uppdraget att genomföra Ert beslut från 2014, men dessa chefer försvarar naturligtvis sina egna beslut d.v.s. hur sjukvården nu idag fungerar. Nog vore det lämpligt att Ni ibland lämnar helikopter-perspektivet och får information från människorna på marken som tycks ha en helt annan bild än den Ni fått från av Er utsedda chefer?

Ni skriver att ”i hela landet pågår en utveckling att koncentrera verksamheter.” Ja, det är sant som för t.ex. hjärtsjukvård för barn till två städer i Sverige, svåra trauma i Stockholm sköts av Karolinskasjukhuset, m.m. Ortopeder har nu lyckats reducera RÖLs tidigare köer till operation för patienter med slitna höfter och knän (artros), vilket är utmärkt !. Men med mycket negativa konsekvenser för andra patientgrupper

Inom RÖL har Er omorganisation koncentrerat länsdelsvård som akuta frakturer med ökade transporter och därav risker och lidande för drabbade patienter, anser vi och många andra i befolkningen. IVO (f.d. Ansvarsnämnden) granskar nu dödsfall pga rutinen att transportera akuta patient. Frakturer som utgör basal ortopedi och för vilket kompetent personal och utrustning finns även på Lindesbergs lasarett. Dags att för Er att korrigera ?

Ni hänvisar till bl.a. ensamutredare Måns Roséns tes att träning ger färdighet och det är naturligtvis rätt, men till en viss gräns! En musiker som lär sig en melodi blir förstås duktig efter upprepade repetitioner under dagar och veckor, men efter år med samma melodi uppkommer tristess och leda och sannolikt att musikern slutar…
Exempelvis genomförde Östergötland 2010 en omorganisation, närmast identisk med
omorganisationen som RÖL nu gjort, med inom något år katastrofala bemanningsföljder för Norrköping. Därför övergavs omorganisationen, men det tog flera år att reparera ! (se artikel i tidskriften Svensk Kirurgi, volym 75, nr 3, 2017). Dags för Er att fundera och kanske korrigera ?

Ni skriver i Ert brev att: ”Skrivelsen innehåller många påståenden och slutsatser som till stor del besvarats tidigare bl.a. i Nerikes Allehanda av verksamhetschef. Andra frågeställningar tar vi med oss”. Hur ska vi veta vilken fråga som Ni anser har besvarats i NA, när och på vilken sida? Och vilka frågor Ni tar med Er? Det hade väl varit mycket klädsamt, respektfullt och förhoppningsvis lugnat oroliga invånare och personal om Ni istället i tur och ordning besvarat var och en av de arton
frågorna?

Ni avslutar med att förklara Er hållning i fem punkter:

1. Bevara Lindesbergs lasarett som ett dygnet runt Akutsjukhus(24/7). Gott att vi är överens om det. Men bemanningen sviktar pga. att personal slutar p.g.a. nu genomförd omorganisation, så kommer det inte vara möjligt att Lindesbergs lasarett kan förbli ett Akutsjukhus (24/7). Dags för Er att korrigera?

2. Prioritera inomlänspatienter. Gott att vi är överens. Men idag undantränger omorganisationens utomlänspatienter våra egna länsbor. 1/3 av patienterna på Ortoped-avdelningen i Lindesberg utgörs av utomlänspatienter som planerat (ej akut) opererats med ledprotes i höft eller knä! Patienter som ådragit sig en akut fraktur skulle kunna opereras i Lindesberg eftersom kompetent personal och utrustning finns i Lindesberg. Dessutom är dessa så pass få att fortsatt vård av utomlänspatienter
skulle kunna vara möjlig ! Dags för Er att korrigera ?
Men det råder brist på vårdplatser inom RÖL. Acceptabelt att på uppemot tre vårdplatser ligger utomlänspatienter?

3. Akut operation före elektiv operation. Vi instämmer med Er att medicinska skäl måste avgöra. Men idag är omorganisationens rutin att transportera akuta patienter från Lindesbergs lasarett och ej ställa in planerade operationer. Javisst, undantagsvis kan en akut patient få vänta. Men rutinen måste väl ändå vara att akut operation går före planerad operation ?! Dags att korrigera ?

4. Intensifiera rekryteringen av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare till Lindesberg lasarett. Gott att Ni är aktiva. Men kanske varje klinik inom RÖL redan nu kan erbjuda det som bemanningsföretagen erbjuder t.ex. genom att ta hänsyn till varje individs önskemål och behov om när tjänstgöring ska ske. Dags att tänka nytt?

5. Lokal chef. Att tro att en klinik med chefen placerad på annan ort kan vara framgångsrik är nog ytterst tveksamt. Kan RÖL styras lika bra med ledningen i Stockholm ? Närheten i ledarskapet är en stark framgångsfaktor för god bemanning, ekonomi och kvalitet’. Ingen framgångsrik ICA-affär har väl föreståndaren på annan ort ? Medicinklinikerna inom RÖL har sin egen lokala chef inom nuvarande omorganisation, så varför inte också exempelvis allmän kirurgi och anestesi. Ni måste som ägarrepresentanter allvarligt fundera över varför en stadig bemanning med kirurger under uppemot tjugo års tid plötsligt under ett år 2017 decimerats med nästan 90 % ! Dags att införa lokal chef också för allmän kirurgin på Lindesbergs lasarett så att vi, innan det är för sent och tomt, kan rädda
tillbaka några av de nästan nio av tio kirurger som under ett år 2017 lämnat Lindesbergs lasarett och med dessa återvändare ha en chans att få nya kirurger och ytterligare förstärka så att Lindesbergs lasarett kan fortsatt vara det Akutsjukhus 24/7 som Ni och vi är överens om ska finnas! Dags att för Er korrigera ?

Avslutningsvis skriver Ni:
”…att vi bättre klarar de utmaningar vi står inför om vi gör det i länsgemensamt samarbete kring gemensamma resurser än genom självständiga kliniker på tre fristående sjukhus som slåss om resurserna”.
Men nog är det väl så i realiteten att, trots omorganisationen, så kommer ”slagsmålen” mellan sjukhusen ändå att fortsätta eftersom det ju fortfarande är samma resurser som ska fördelas? Samarbete har varit ledstjärna och grundläggande för alla kliniker genom alla år. Ingen har klarat sig helt själv ffa i omhändertagandet av patienter, men också vad gäller personal och utrustning.
Samarbete kommer alltid att vara grunden i vårt omhändertagande av patienter

Vi hoppas på att Ni i Regionledningen nu släpper all prestige och beaktar våra funderingar och förslag till korrigeringar av rådande omorganisation, till gagn för patienterna, och i förlängningen till gagn för invånare och företag i norra RÖL. En del beslut blir ibland mindre bra beslut. Men alla kan erkänna och korrigera uppkommen defekt, brist eller fel….

Emotser att vi denna gång får svar från Er i tur och ordning på våra arton frågor och fem förslag i Skrivelse 180228 och på våra frågor i detta brev.

Vänligen
Peter Jilke (”m.fl.”)

Tidigare inlägg i debatten
Var detta politikernas avsikt? Sjukvårdens omorganisation – katastrof? Akutsjukhuset Lindesberg hotas? Läs den ursprungliga insändaren här.
Regionpolitikernas svar på den ursprungliga insändaren

Publicerad 15 mars 2018 klockan 18:53


Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

På lördag inleds Fornabodas nya travsäsong. Arkivfoto: Timmy Lundegård

Fornaboda firar 70 år!

På lördag inleder Fornaboda sin nya säsong, där ”Sveriges grönaste travbana” firar ett stort jubileum. Ett helt nytt lopp med sexsiffrig vinstsumma, en tävlingsserie för ston med en betäckningsrätt i potten och upphöjd status av Bergslagsloppet, är tre nyheter att vänta när Fornaboda Travbana fyller 70 år.

7 maj 2021 klockan 12:09 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Annons

Genrebild. Foto: Camilla Lagerman

Förlupen kula träffade bostad – två personer misstänkta

En bostad i Löa blev på torsdagskvällen träffad av en förlupen kula från ett jaktvapen. Polisen kunde under kvällen höra flera personer varav två nu misstänks för brott.

7 maj 2021 klockan 09:55 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Fortsatt hög smittspridning

Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på en hög nivå i Lindesbergs kommun.

Lokalt samarbete ger fritt ädelfiske i ån

Nu på lördag är det premiär för ädelfiske i Dalkarlshyttan. Detta har gjorts möjligt genom ett lokalt ...

Barndietistens råd ger mindre matkrångel

Det kan vara svårt att veta om barnen får i sig den mat och näring de behöver. Många föräldrar oroar sig. ...

På onsdagen öppnade Café Oscar igen, nu med ett enormt tillskott. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Nyöppning för Café Oscar med ny jätteservering

Efter åtta månaders stängning öppnar nu Café Oscar igen, nu med en betydligt större kostym och framförallt längre öppettider, året runt nämligen.
– Många har varit nyfikna när de har gått förbi, och vi har fått väldigt positiv respons. Jag tror att det här kan bli ett lyft för allas del, för hela Lindesberg, säger Shavan Zakholi.

5 maj 2021 klockan 11:54 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Edvin, Victor, Maja, Alfred, Viktor, Nelly, Tage och Aylyne är årets Drömjobbare. Foto: Camilla Lagerman

10-årsjubileum för Drömjobbet – möt årets deltagare

För tionde sommaren i rad erbjuder Bergslagens Sparbank traktens unga entreprenörer ett riktigt drömjobb under sommarlovet. I sann jubileumsanda har man utsett extra många drömjobbare, åtta stycken för att vara exakt, som kommer få chansen att utveckla sitt entreprenörskap och prova livet som egna företagare.

5 maj 2021 klockan 08:29 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Statligt tillskott möjliggör ett aktivt sommarlov för barn och unga
Efter att förra årets statliga bidrag uteblev, kom regeringens vårbudget som en glad nyhet, då kommunen återigen får ekonomiskt stöd för att ...
4 maj 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Nu kan du få fatt i poeten Arne Johnsson digitalt
Under de digitala församlingsaftnar, som Linde bergslags församling bjuder in till den här pandemi-våren, möter deltagarna människor som ...
4 maj 2021 av Hans Andersson
Visa hela artikeln

Linde Volley döms till stor skuld
Elitserieföreningen Linde Volley, står med ekonomiska problem. Den tidigare tränaren Sébastien Bougeâtre har, genom sitt fackförbund, lagt en st...
3 maj 2021 av Timmy Lundegård
Visa hela artikeln

Foto: Oskar Schriever-Abeln/Region Örebro län

13 000 doser vaccin till länet under veckan – satsar på att färdigvaccinera personer äldre än 65 år

Under vecka 18 vaccinerar Region Örebro län med totalt 13 000 doser vaccin. Telefonbokningen är enbart öppen för personer som är födda 1956 och tidigare. För dem finns 5 000 telefontider att boka måndag till fredag. Övriga prioriterade grupper ska boka tid digitalt.

3 maj 2021 klockan 10:33 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

VD Cecilia Jeffner. Foto: Rolf Karlsson/Bildmakarna

Över en miljon kronor i Sparbanksbonus ska stötta den lokala handeln

Årets Sparbanksbonus från Bergslagens Sparbank skickas även i år ut redan nu på våren, vilket är ett initiativ för att stötta den lokala handeln i tuffa tider. Värdechecken gäller återigen ända fram till den 30 september, det betyder att personer som är sjuka eller tillhör en riskgrupp kan vänta med att handla tills de frisknat till, vaccinerat sig fullt ut eller tills smittorisken minskat.

3 maj 2021 klockan 09:52 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Man i 30-årsåldern död i trafikolycka

En allvarlig singelolycka inträffade tidigt på lördagsmorgonen i norra kommundelen. Polisen har nu bekräftat att ...

bildspel Kika in i Handelsträdgårdens nya café

Med knappt ett dygn kvar till invigningen av Lindesbergs Handelsträdgårds café råder det febril aktivitet för att f...

Lastbil rammade fällda bommar – och smet från platsen

Polisen söker nu föraren av en lastbil som på fredagsmorgonen sågs ramma bommarna vid en järnv...

Annons

Fältassistent Claes Lamourin tillsammans med ungdomspolis Henrik Andersson. (Johan Andersson saknas dock på bilden.) Foto: Hans Andersson

Uppmaningen inför Valborg: Våga ta samtalet med era ungdomar!

Valborgsmässoafton står för dörren, och därmed även en av årets stora riskhelger för barn och ungdomar. Trots att de offentliga evenemangen är inställda även i år till följd av coronaviruset uppmanar fältassistenterna och ungdomspolisen i Lindesbergs kommun föräldrar att hålla koll på sina ungdomar.
– Vi upplever att ungdomarna träffas mer över kommungränserna nu eftersom de är bilburna, så det är inte säkert att de befinner sig där man tror, säger ungdomspolis Henrik Andersson.

29 april 2021 klockan 14:11 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

KD, M och L släpper inte greppet om Loppholmsbadet

PRESSMEDDELANDE: Frågan om badet på Loppholmarna i centrala Lindesberg har blivit en politisk prestigefrå...

68 procent av lärarna i kommunen är behöriga

Sju av tio lärare i Lindesbergs kommun är behöriga, det visar färska siffror från SCB. Sedan förra året ...

Vuxen man misstänks för sexbrott mot tonårsflicka

Polisen har inlett en förundersökning gällande sexuellt ofredande mot en flicka i lägre tonåren. Den ...

BergslagsBurger säsongsöppnar med jättenyhet

För fjärde sommaren i rad slår BergslagsBurger upp luckorna till sin serveringsvagn, som även i år står ...

Valborgsmässofirandet inställt även i år

Inte heller i år kommer något Valborgsmässofirande att ske i Lindesberg. Detta meddelar Manskören Harmoni, som p...

Trafikstörningar att vänta när ny GC-väg byggs i Brodalen

En ny gång- och cykelväg skall byggas i Brodalsområdet, för att göra resan till och från den ...

Maria Gunnarsson, Region Örebro läns samordnare för provtagning covid-19, visar hur Lådan fungerar. Foto: Jennie Larsson.

Enklare att testas för covid-19 med Lådan

Region Örebro län utökar nu möjligheterna att kunna testa sig för covid-19 genom att införa Lådan. Lådan finns från och med idag, måndag, utplacerad på flera ställen i länet och i den kan man själv hämta sitt testkit utan att boka tid innan. För att göra testet krävs e-legitimation som man använder för att koppla provet till sig själv och sedan registrera det på 1177.se.

26 april 2021 klockan 09:45 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Restaurang storsatsar: ”Ren chansning – men jag tror på det här”
Nu skall en stor och väderskyddad uteservering byggas upp vid restaurang Bytesgatan 17 - det som tidigare var Salute. Trots det just nu mycket osä...
23 april 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Örebro län har tredje högsta smittspridningen i landet
Med ca 1500 nya coronafall under vecka 15 placerar sig Örebro län som den region i landet med den tredje högsta smittspridningen. I Lindesbergs ...
23 april 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Ensamma djur och människor ges chans till ett rikare liv genom nytt samarbete
När en familjemedlem går bort ställs anhöriga ibland inför ett dilemma när det kommer till personens älskade husdjur som blivit kvar. För att ...
22 april 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2021-04-21

2021-04-21

2021-04-21

2021-04-21

2021-04-20

2021-04-20

2021-04-19

2021-04-19

2021-04-16

2021-04-16

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-15

2021-04-14

2021-05-08 12:12