Skärmdump: LindeNytt

Sveaskog svarar på kritiken

INSÄNDARE/DEBATT: Bergshyttebon Lars Flamme riktade skarp kritik mot skogsägaren Sveaskog för en tid sedan när det stod klart att en avverkning skulle ske i ett område i närheten av en plats där man har konstaterat att den rödlistade lappugglan häckar. Samtidigt hävdades att avverkningen skulle innebära markskador, sämre förhållanden under stormväder och ökad risk för bränder. Nu har Sveaskog svarat på kritiken.

I en insändare lyfte Lars Flamme ett antal påståenden om Sveaskogs verksamhet som vi från Sveaskog gärna vill få en möjlighet att bemöta.

På Sveaskog arbetar vi aktivt med natur- och miljövård i alla aspekter av vår verksamhet. Av vårt produktiva markinnehav sätter Sveaskog av 20% som naturvård, bland annat genom ekoparker, frivilliga avsättningar av hela bestånd samt de hänsyn som tas vid varje enskild avverkning. Minst 2,5% lämnas i hänsyn vid en avverkning – oftast mycket mer. Alla områden med högre naturvärden, all död ved och alla naturvärdesträd lämnas. Dessutom lämnar vi kantzoner mot bäckar och våtmarker, trädgrupper samt skapar död ved i form av bland annat högstubbar på den avverkade ytan. Det blir oftast betydligt mer än tio träd per hektar kvar efter en avverkning och det är de mest stormfasta träden på ytan som lämnas. Men även om dessa blåser omkull fyller de en viktig funktion i form av död ved – en förutsättning för många arters överlevnad.

Vi tar naturhänsyn i alla led – från avverkning och markberedning till plantering, röjning och gallring. I vissa av våra avsatta skogar gör vi även andra naturvårdande åtgärder som att friställa löv, ta bort gran som hotar lövet, skapa död ved och skada träd som på sikt blir död ved. Ibland bränner vi skogen, så kallad naturvårdsbränning, för att gynna starkt hotade arter som är beroende av bränd skog.

Vi tar stor hänsyn till rödlistade arter med verklig hotbild, och anpassar skötseln av skogen utifrån områdets förutsättningar. De lappugglor som enligt insändaren häckade i en avverkningsanmäld skog, häckar en halv kilometer därifrån i en skog avsatt för naturvårdsändamål. Det finns inga häckande lappugglor i eller i närheten av det påtalade avverkningsanmälda området, eller i andra avverkningsanmälda områden. När det gäller lappugglans jakt gynnas den av de öppna ytor som uppstår efter en avverkning då de vill ha sådana att jaga på.
Lappugglan är rödlistad i Sverige på grund av stammens ringa storlek, inte på grund av att de är akut hotade eller att deras antal minskar. Tvärtom har antalet lappugglor i Sverige ökat de senaste åren. I år, 2020, har vi till och med haft en rekordstor föryngring av lappuggla på Sveaskogs marker. I skrivande stund har man hittat och ringmärkt hela 26 stycken ungar i Västmanland på Sveaskogs mark – något vi är mycket glada och stolta över. En av alla åtgärder vi gör för arten är en ca 130 hektar stor avsättning av produktiv skogsmark enbart för lappugglorna i området.

Gällande de markskador som eventuellt kan uppstå på grund av skogsmaskiner så har Sveaskog arbetat aktivt under många år för att minska dessa. Vi delar in skogen baserat på hur väl marken kan bära en fullastad skogsmaskin, och när på året vi kan avverka. Vissa marker är för svaga och dessa avverkar vi inte, andra kan enbart avverkas på vintern eller en riktigt torr sommar. En del områden kan avverkas året runt. Maskinförarna arbetar med olika metoder och arbetssätt för att minska risken för markskador.

Att skogsmaskiner kör, oavsett brandrisk, är ett felaktigt påstående. Vid hög brandrisk sker alltid samråd mellan maskinförare och avverkningsledare där risken för brand på den aktuella platsen bedöms. Under perioder med brandrisk finns en verktygslåda att ta till: Vi flyttar maskinerna till områden utan marksten, brandvakt som går i maskinens spår och säkerställer att inga bränder uppstår, nattkörning då luftfuktigheten är högre och anpassad körning som gör att maskinföraren upptäcker eventuella bränder i tid. Maskinerna har alltid med sig rejält med släckningsutrustning.
Bedöms brandrisken vara för stor bryter vi all markberedning, avverkning och uttransport av virke från skogen. Till exempel avbröt vi all avverkning och markberedning under flera månader 2018, på grund av den extremt torra sommaren. De toppar och grenar som insändaren ansåg var en brandrisk lämnas av olika skäl: De behövs för att köra på om marken är för stenig eller svag. De ger också näringstillförsel till skogen. Det som faktiskt brinner bäst och utgör största spridningsrisken är den mossa och det ris som växer i skogen.

En annan punkt som Sveaskog kritiserades för är avverkningen av skog i anslutning till annans hus. När vi avverkar i anslutning till någon annans bebodda mark genomförs alltid en dialog där husägaren får komma med synpunkter och önskemål. Vi avverkar ofta hela vägen fram till tomtgränserna, då vi inte vill lämna stora träd som riskerar att ramla på hus eller egendom. Förhoppningen är att det kommer ny lövskog närmast huset som både blir vackrare och mer varierad än ren barrskog, men också stormfastare.

Sveaskog ägs av staten och delar varje år ut vinst till ägaren som bidrar till Sveriges välfärd. 2018 uppgick bidraget till 1,1 miljarder kronor, pengar som går till bland annat vård, skola, omsorg och infrastruktur. Sveaskog skapar dessutom ca 2 200 jobb. Ett aktivt skogsbruk har även visat sig vara bland de mest effektiva sätten att binda koldioxid, och genererar ett hållbart alternativ till fossila bränslen.
Ska vi åstadkomma allt detta – arbetstillfällen, bidrag till välfärden, minskad klimatpåverkan, hållbar råvara och avsättning av skyddsvärda skogar – måste vi ibland avverka skog nära privatpersoners hus och samhällen.

Skogen är och har alltid varit föränderlig. Bränder, översvämningar, trädslags olika förutsättningar, bävrar, barkborrar och människan är bara några ”störningar” som hör skogens utveckling till. Vi förstår att en avverkning innebär en stor förändring som kan väcka känslor, men Sverige är rikt på välskötta skogar att ströva i och även ett hygge kan bjuda på glädjeämnen. Troligtvis får du snart se fler fåglar och djur som älgar, rådjur och en och en annan räv än vad du gjorde innan avverkningen. Hallonbuskar växer ofta bra på hyggen, och relativt snart står där ny, framväxande skog.

Sara Norgren, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog

Publicerad 5 oktober 2020 klockan 08:29

LindeNytt Redaktion , 0581-61 71 71 , info@lindenytt.com

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Genrebild. Foto: Fredrik Norman

Tidig risk för gräsbränder: ”Undvik att elda”

Allra helst bör man just nu avstå helt från att elda utomhus. Den som ändå så vill göra, bör vara mycket, mycket försiktig. Den uppmaningen kommer från kårchef Mikael Juneholm, Nerikes Brandkår i Lindesberg, med anledning av att det just nu råder stor risk för gräsbränder i vår region.
– Normalt sett brukar april vara tiden då vi har den här typen av brandrisker, men nu har vi fått väderomständigheter där torrt fjolårsgräs snabbt torkat upp och utgör brandrisk tidigare än vanligt. Detta bör man vara mycket försiktig med, säger Mikael Juneholm.

2 mars 2021 klockan 10:18 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

AnnonsIda Larsson är redo för slutspel Foto: Hasse Persson

Linde Volley laddar mot slutspel

Bäst av två matcher mot Värnamo. Det är förutsättningarna, när Linde Volley går in för SM-slutspelets inledande åttondelsfinal. Med ett utvecklande spel på planen och en stark spelarform, står Lindelaget laddade mot säsongens tuffaste uppgift.
– Vi är redo för att gå vidare, säjer Ida Larsson.

1 mars 2021 klockan 21:34 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

bildspel Djurmys på schemat under sportlovets läger på Reidarsgården

Sportlovets sista dag visade sig från sin allra bästa sida, med strålande solsken och varma ...

Gratis hemmamatch när Röös hyllas

Lindlövens IF ger alla som vill, chansen att se onsdagens hemmamatch mot Grums, genom HockeyEttans sändning utan kostnad. ...

Tiomålsförlust i Alstermo

Det blev en stor förlust, när LIF Lindesberg gästade tabellfyran Amo under söndagen. De tekniska felen avlöste varandra, medan ...

Arkivbild Foto: Hasse Persson

En förlust avrundade grundspelet

Det blev en förlust i grundseriens sista match, inför SM-slutspelet. Stora upphämtningar genom matchens gång, där 20-11 blev 24-23, följde Lindelaget genom matchen. Något som gav positiva besked från Linde Volley, som nu kommer att ladda upp, inför ett spel i åttondelsfinalen.

27 februari 2021 klockan 18:15 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Arkivbild Foto: Hasse Persson

Ny förlust för Lindlöven

Fyra förluster inom de senaste fem matcherna, är Lindlövens aktuella facit när Vårserien närmar sig sitt slut. Nitton minuter efter matchens första nedsläpp, kunde Lindlöven spela in 0-1. En ställning som snabbt ändrade sig till 2-1, inom loppet av fyra minuter på isen. Uppkommande matcher är nu viktiga, för att slippa återkval.

26 februari 2021 klockan 21:44 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Misstänkta föremålet ej explosivt men hälsovådligt
Som tidigare har rapporterats, spärrades polishuset och delar av kvarteret av på fredagsmorgonen sedan man upptäckt en mystisk väska placerad på ...
26 februari 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Misstänkt farligt föremål vid polishuset – man gripen misstänkt för blåljussabotage
UPPDATERAD. Polishuset och delar av kvarteret spärrades på fredagsmorgonen av för allmänheten sedan man hittat ett misstänkt farligt föremål ...
26 februari 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Snart dags för kommunens unga att söka sommarjobb
Nu är det snart dags för ungdomarna i Lindesbergs kommun att söka ferieplats för sommaren, och i år kan unga få pröva på att driva eget fö...
25 februari 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Foto: Hasse Persson

bildspel Tuff förlust mot tabelljumbon

Säsongens sista möte mot Malung spelades under onsdagskvällen, i Lindehov. Båda lagen bjöd på ett svajigt spel, där Lindlöven bjöd in bortalaget trots tre fina mål i den andra perioden. Matchen fick i slutändan avgöras i straffläggning, där tabelljumbon spelade in 1-2.

24 februari 2021 klockan 21:44 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Foto: Camilla Lagerman

Smittspridningen i länet ökar samtidigt som det råder brist på vaccin

Region Örebro län ser nu en svag ökning när det gäller smittspridningen av covid-19. Av totalt knappt 7 000 analyserade prover förra veckan var antalet positiva fall 450. Det kan jämföras med 390 fall veckan innan. Dessutom har man för närvarande brist på vaccin, detta meddelar regionen i ett pressmeddelande under tisdagen.

24 februari 2021 klockan 11:54 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Regionens genomgång av hanteringen av överblivna vaccindoser klar

Region Örebro län har i en genomgång granskat hur de överblivna doserna vid inledningen ...

Lastbil av vägen på R68: ”Krockat med ett träd”

UPPDATERAD. En lastbil har åkt av riksväg 68 och kört in i ett träd, enligt tidiga uppgifter ...

Historisk bokrea är igång

För det 34:e året i ordningen välkomnade bröderna Nelzén sina kunder till bokrean, som faktiskt blir den sista i brödernas regi...

AnnonsArkivfoto: Fredrik Norman

Minskade öppettider på kommunens bibliotek

Från och med den 1 mars kommer biblioteken i Lindesbergs kommun att minska sina öppettider. Bakgrunden till åtgärden är minskade resurser till biblioteken som därför behövt minska personal. Detta meddelade Kulturenheten i ett pressmeddelande under måndagen.

23 februari 2021 klockan 09:29 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Tävlingen avslutad och två vinnare utsedda

Det var väldigt många som ville vara med och tävla om de signerade exemplaren av Anders Johnssons debutkokbok ”...

Nya siffror: Befolkningen ökar i Lindesberg

I dag, måndag, publicerar Statistiska Centralbyrån färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i ...

Inbrottstjuvar stal bil vid ishallen – dumpade fordonet i Frövi

Någon gång mellan fredag och lördag har inbrottstjuvar härjat vid ishallen Lindehov i ...

Det blåser nya vindar i Centerpartiet – Storm tar över efter Kleber

Centerpartiet i Lindesbergs starke man, Jonas Kleber, lämnar nu över klubban efter ...

bildspel Otrolig vändning gav storslagen seger

Från ett sjumålsunderläge i halvleksvilan, till en fyramålsseger. När den andra halvleken spelades igång, hade Rimbo...

Lindlöven tog en poäng mot Kumla

Vårserien är en svajig historia för Lindlöven, som tidigare stod med fyra raka segrar. Efter sextio spelade minuter i sitt...

Foto: Hasse Persson

bildspel Förlust mot snabbspelande Engelholm

Grundspelets sista hemmamatch spelades mot vassa Engelholm under lördagen. Hemmalaget bjöd upp till kamp, men fick svårt att möta tabelltreans spel vid flera tillfällen under matchen. Trots ett starkt hemmaspel vid sina ställen, fick Linde Volley se sig slagna efter tre set.
– De spelade mycket snabbare än oss, kommenterar Ida Larsson.

20 februari 2021 klockan 16:42 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Partiell distansundervisning även efter sportlovet
Stadsskogsskolan i Lindesberg har vid ett flertal tillfällen under hösten och vintern fått övergå till fjärrundervisning, både delvis och även...
19 februari 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Halkan så extrem att även halkbekämpande maskiner måste krypa fram
Regn och minusgrader har resulterat i att det råder blixthalka i vårt område. Halkbekämpning pågår sedan flera timmar tillbaka - men inte i den ...
19 februari 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Färre nya coronafall i Lindesberg
Efter att ha legat på en platå under en period om 14 dagar, rapporteras nu allt färre nya coronasmittade personer i Lindesbergs kommun. Detta ...
19 februari 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2021-02-19

2021-02-18

2021-02-18

2021-02-18

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-15

2021-02-15

2021-02-14

2021-02-14

2021-03-02 12:37