Skärmdump: LindeNytt

Sveaskog svarar på kritiken

INSÄNDARE/DEBATT: Bergshyttebon Lars Flamme riktade skarp kritik mot skogsägaren Sveaskog för en tid sedan när det stod klart att en avverkning skulle ske i ett område i närheten av en plats där man har konstaterat att den rödlistade lappugglan häckar. Samtidigt hävdades att avverkningen skulle innebära markskador, sämre förhållanden under stormväder och ökad risk för bränder. Nu har Sveaskog svarat på kritiken.

I en insändare lyfte Lars Flamme ett antal påståenden om Sveaskogs verksamhet som vi från Sveaskog gärna vill få en möjlighet att bemöta.

På Sveaskog arbetar vi aktivt med natur- och miljövård i alla aspekter av vår verksamhet. Av vårt produktiva markinnehav sätter Sveaskog av 20% som naturvård, bland annat genom ekoparker, frivilliga avsättningar av hela bestånd samt de hänsyn som tas vid varje enskild avverkning. Minst 2,5% lämnas i hänsyn vid en avverkning – oftast mycket mer. Alla områden med högre naturvärden, all död ved och alla naturvärdesträd lämnas. Dessutom lämnar vi kantzoner mot bäckar och våtmarker, trädgrupper samt skapar död ved i form av bland annat högstubbar på den avverkade ytan. Det blir oftast betydligt mer än tio träd per hektar kvar efter en avverkning och det är de mest stormfasta träden på ytan som lämnas. Men även om dessa blåser omkull fyller de en viktig funktion i form av död ved – en förutsättning för många arters överlevnad.

Vi tar naturhänsyn i alla led – från avverkning och markberedning till plantering, röjning och gallring. I vissa av våra avsatta skogar gör vi även andra naturvårdande åtgärder som att friställa löv, ta bort gran som hotar lövet, skapa död ved och skada träd som på sikt blir död ved. Ibland bränner vi skogen, så kallad naturvårdsbränning, för att gynna starkt hotade arter som är beroende av bränd skog.

Vi tar stor hänsyn till rödlistade arter med verklig hotbild, och anpassar skötseln av skogen utifrån områdets förutsättningar. De lappugglor som enligt insändaren häckade i en avverkningsanmäld skog, häckar en halv kilometer därifrån i en skog avsatt för naturvårdsändamål. Det finns inga häckande lappugglor i eller i närheten av det påtalade avverkningsanmälda området, eller i andra avverkningsanmälda områden. När det gäller lappugglans jakt gynnas den av de öppna ytor som uppstår efter en avverkning då de vill ha sådana att jaga på.
Lappugglan är rödlistad i Sverige på grund av stammens ringa storlek, inte på grund av att de är akut hotade eller att deras antal minskar. Tvärtom har antalet lappugglor i Sverige ökat de senaste åren. I år, 2020, har vi till och med haft en rekordstor föryngring av lappuggla på Sveaskogs marker. I skrivande stund har man hittat och ringmärkt hela 26 stycken ungar i Västmanland på Sveaskogs mark – något vi är mycket glada och stolta över. En av alla åtgärder vi gör för arten är en ca 130 hektar stor avsättning av produktiv skogsmark enbart för lappugglorna i området.

Gällande de markskador som eventuellt kan uppstå på grund av skogsmaskiner så har Sveaskog arbetat aktivt under många år för att minska dessa. Vi delar in skogen baserat på hur väl marken kan bära en fullastad skogsmaskin, och när på året vi kan avverka. Vissa marker är för svaga och dessa avverkar vi inte, andra kan enbart avverkas på vintern eller en riktigt torr sommar. En del områden kan avverkas året runt. Maskinförarna arbetar med olika metoder och arbetssätt för att minska risken för markskador.

Att skogsmaskiner kör, oavsett brandrisk, är ett felaktigt påstående. Vid hög brandrisk sker alltid samråd mellan maskinförare och avverkningsledare där risken för brand på den aktuella platsen bedöms. Under perioder med brandrisk finns en verktygslåda att ta till: Vi flyttar maskinerna till områden utan marksten, brandvakt som går i maskinens spår och säkerställer att inga bränder uppstår, nattkörning då luftfuktigheten är högre och anpassad körning som gör att maskinföraren upptäcker eventuella bränder i tid. Maskinerna har alltid med sig rejält med släckningsutrustning.
Bedöms brandrisken vara för stor bryter vi all markberedning, avverkning och uttransport av virke från skogen. Till exempel avbröt vi all avverkning och markberedning under flera månader 2018, på grund av den extremt torra sommaren. De toppar och grenar som insändaren ansåg var en brandrisk lämnas av olika skäl: De behövs för att köra på om marken är för stenig eller svag. De ger också näringstillförsel till skogen. Det som faktiskt brinner bäst och utgör största spridningsrisken är den mossa och det ris som växer i skogen.

En annan punkt som Sveaskog kritiserades för är avverkningen av skog i anslutning till annans hus. När vi avverkar i anslutning till någon annans bebodda mark genomförs alltid en dialog där husägaren får komma med synpunkter och önskemål. Vi avverkar ofta hela vägen fram till tomtgränserna, då vi inte vill lämna stora träd som riskerar att ramla på hus eller egendom. Förhoppningen är att det kommer ny lövskog närmast huset som både blir vackrare och mer varierad än ren barrskog, men också stormfastare.

Sveaskog ägs av staten och delar varje år ut vinst till ägaren som bidrar till Sveriges välfärd. 2018 uppgick bidraget till 1,1 miljarder kronor, pengar som går till bland annat vård, skola, omsorg och infrastruktur. Sveaskog skapar dessutom ca 2 200 jobb. Ett aktivt skogsbruk har även visat sig vara bland de mest effektiva sätten att binda koldioxid, och genererar ett hållbart alternativ till fossila bränslen.
Ska vi åstadkomma allt detta – arbetstillfällen, bidrag till välfärden, minskad klimatpåverkan, hållbar råvara och avsättning av skyddsvärda skogar – måste vi ibland avverka skog nära privatpersoners hus och samhällen.

Skogen är och har alltid varit föränderlig. Bränder, översvämningar, trädslags olika förutsättningar, bävrar, barkborrar och människan är bara några ”störningar” som hör skogens utveckling till. Vi förstår att en avverkning innebär en stor förändring som kan väcka känslor, men Sverige är rikt på välskötta skogar att ströva i och även ett hygge kan bjuda på glädjeämnen. Troligtvis får du snart se fler fåglar och djur som älgar, rådjur och en och en annan räv än vad du gjorde innan avverkningen. Hallonbuskar växer ofta bra på hyggen, och relativt snart står där ny, framväxande skog.

Sara Norgren, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog

Publicerad 5 oktober 2020 klockan 08:29

LindeNytt Redaktion , 0581-61 71 71 , info@lindenytt.com

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Ann-Louise Hytter på Lindesbergs Fastigheter önskar förslag från allmänheten. Foto: Camilla Lagerman

Fastighetsägaren ber om förslag från allmänheten: ”Vad vill Lindesberg ha?”

Vid årsskiftet stängde Elon Ljud & Bild för gott i centrala Lindesberg, och sedan dess har lokalen på Kristinavägen stått tom. Nu vill fastighetsägaren, Lindesbergs Fastigheter, veta vad allmänheten helst vill se i lokalen.
– Vi är jätteöppna för roliga idéer, och är inte omöjliga på något sätt, säger Ann-Louise Hytter.

24 april 2024 klockan 13:27 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Annons

Lindesbergs lasarett. Foto: Camilla Lagerman

Befolkningens närhet till sjukvård i den norra delen av Region Örebro län ska begränsas

INSÄNDARE/DEBATT: I september 2023 presenterade Hälso- och sjukvårdsdirektören vid Region Örebro län en Utvecklingsplan för hälso- och sjukvården. Han föreslog en nedläggning av jourverksamheten för kirurgi i Lindesberg, en stängning av de fyra specialistmottagningarna samt stängning av psykiatrins slutenvårdsavdelning. På medicinkliniken skulle man fokusera på utbildning och forskning. Efteråt har man även föreslagit nedläggning av sjukhusets kök. Mat ska beställas från USÖ i små kartonger, såsom nu sker från kommunen till hemmen, inom kommunens äldrevård. Hur det blir om en patient läggs in på medicinkliniken mitt i natten och ska ha viss diet framkommer ej.

24 april 2024 klockan 11:04 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Ibland är vägen fram till rätt beslut lite väl krokig!

INSÄNDARE/DEBATT: Det har den senaste tiden skrivits en hel del om fordonsprogrammet på Lindeskolan ...

Inför IFK Lindesberg-Pålsboda GoIF: Hemmalaget i favoritposition

Med ett rejält flyt på hemmaplan så är det inte samma tryck borta. I lördags blev det fö...

Poet ska sammanställa ungas tankar och visioner om Frövis framtid

I ett nytt projekt ska Region Örebro län tillsammans med flera samarbetspartners ta ...

Louise Tapper från Lindesberg tävlade med sin hund Bonzo. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Hemvärnets patrullhundar gjorde upp i lokalt mästerskap

Under söndagen avgjordes Distriktsmästerskapet i patrull för hemvärnshundar i skogarna kring Lindesberg. Totalt tre tävlande från Närkedistriktet gjorde upp om titeln, medan fyra andra ekipage från Värmland och Skaraborg tävlade inom sina egna distrikt.

22 april 2024 klockan 15:56 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

En stunds fika och avkoppling för medlemmarna i HjärtLung Bergslagen. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Uppskattad avkoppling för hjärtsjuka i badhusets relax

Under fredagseftermiddagen samlades medlemmar från Riksförbundet HjärtLung Bergslagen på Energikällans relaxavdelning i Lindesberg, för några timmars avkoppling och omvårdnad. Medlemsträffarna fyller många funktioner, bland annat försöker man motverka ensamheten.
– Människor som är hjärtsjuka och lite äldre är ofta ensamma, då ville vi göra något gemensamt som alla kunde vara med på, berättar ordförande Gun Ehnvik.

22 april 2024 klockan 11:48 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Med gemensamma krafter blir klädbytardagen ännu större: ”Nu rensar vi garderoberna!”
Genom ett nytt samarbete ska årets klädbytardag i Lindesberg bli större än någonsin tidigare. Detta hoppas både Elin Olofsson, grundare av Gå...
19 april 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

Starkt folkligt stöd att bevara vårdcentralen i Storå: ”Förstår att folk är upprörda”
Utanför Storå vårdcentral lämnades på fredagen protestlistor, med 2 300 namnunderskrifter mot nedmonteringen av Storå vårdcentral, över till ...
19 april 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

bildspel Bassängträningen håller seniorerna starkare och friskare
Region Örebro län vill utreda evidensen med bassängträning, för att se om det finns tydliga fördelar jämfört med annan träning. Detta i ett ...
19 april 2024 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

DJ Nyström fixar feststämningen på nya nattklubben för ungdomar - KlubbMaze. Foto: Privat

Ny klubb riktad till ungdomar och EPA-häng

En ny satsning ska få ungdomar i bygden att ”klubba” och dansa loss – eller bara hänga med andra. Genom hårt slit av ideellt arbetande föräldrar och fritidsledare har traktens ungdomar nu fått en ny mötesplats – KlubbMaze på Hillstreet.
– På 80-talet fanns mängder av ställen att träffas på under helgen, så vi tyckte att det var på tiden att vi tog tag i det här nu, förklarar Elinor Strömberg, en av initiativtagarna till ungdomssatsningen.

18 april 2024 klockan 16:25 av Jennie Einarsson Visa hela artikeln

Fotograf: Patrik Svedberg

Dömd 16-åring motanmäler – två män åtalas för misshandel och olaga hot

Den 16-årige pojke som under tisdagen dömdes till ungdomsövervakning för grov misshandel har gjort en motanmälan, där båda offren i domen nu är åtalade för olaga hot respektive misshandel. Detta ska också vara upprinnelsen till den grova misshandel som pojken sedan dömdes för.

17 april 2024 klockan 13:21 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

bildspel Örongodis utlovas när det bjuds på ”En strut kaRAMELler”

En härligt uppknäppt musikalisk stund utlovas när Linde Symphonic Band tillsammans med...

Därför varslar Kommunal om strejk

INSÄNDARE/DEBATT: Kommunal har gått in i årets förhandlingar med rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar fö...

Trio från Lindesberg döms för grov misshandel och grovt hemfridsbrott

De tre unga män från Lindesberg som häktades den 8 februari, misstänkta för grov ...

Elin Kämpe och Amanda Orrbo fick med sig ett silver hem från Nederländerna. Foto: Frövi judo

Dubbla medaljer för Frövi judo efter mäktig tävlingshelg

Efter en intensiv tävlingshelg kan Frövi judo återigen stoltsera med två nya mästerskapsmedaljer. Amanda Orrbo och Elin Kämpe tog ett välförtjänt silver vid World Kata Games i Nederländerna, medan Ingrid Nilsson kämpade hem en bronsmedalj vid Junior European Cup i Polen.

15 april 2024 klockan 10:58 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Storbackas svar till ”Socialdemokrat i norr”

INSÄNDARE/DEBATT: Hej ”Socialdemokrat i norr”. Jag talar som förtroendevald och företrädare för...

Tala för dig själv, Bengt Storbacka!

INSÄNDARE/DEBATT: Med vilken rätt gör du dig till talesman för Socialdemokraterna i norra Region Örebro län i din ...

Elevernas glädje efter beskedet: ”Man blir glad i själen”

Efter torsdagens besked att det tunga fordonsprogrammet på Lindeskolan får vara kvar...

bildspel Elevernas drömmar om resa till djurpark besannas genom generösa bidrag

Genom hårt arbete och hängivenhet har eleverna i anpassad grundskola på ...

Nämndledamöter förvånade efter beskedet: ”Inte fått någon information”

Flera ledamöter i barn- och utbildningsnämnden blev minst sagt ö...

Glädjebeskedet: Tunga fordon blir kvar på Lindeskolan

Efter alla turer kring inriktningen lastbil och mobila maskiner på fordons- och transportprogrammet på ...

Signes Tiktokvideo blev snabbt viral. Foto: Printscreen

Signe lugnade skrämda barn och ungdomar efter krigsvarningen från ÖB

När Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén, tidigare i år gick ut med en uppmaning till Sveriges befolkning att förbereda sig för krig, spred sig en stark oro bland barn och ungdomar. Detta uppmärksammade 15-åriga Signe Hedén från Lindesberg, som snabbt gjorde en video på TikTok där hon på ett enkelt sätt förklarade situationen för den yngre generationen. Videon blev snabbt viral med över 600 000 visningar och fångade även Sveriges Radios uppmärksamhet.
– Det var jättemånga som la ut videor på TikTok när de grät och skrev att det skulle bli krig i Sverige, då kände jag att jag behövde göra något, berättar Signe.

11 april 2024 klockan 10:14 av Jennie Einarsson Visa hela artikeln

Storslagen seger efter tidig fyramålsledning
Trots hårda vindar så blev det en klar och mersmakande seger för IFK Lindesberg, som under lördagen gjorde sin första hemmamatch för säsongen. ...
10 april 2024 av Timmy Lundegård
Visa hela artikeln

Barsoms svar till Ärlerud: ”Jag kommer stödja förslaget”
Läkarbemanning två förmiddagar i veckan kan bli verklighet på Storås vårdcentral om förslaget i hälso- och sjukvårdsnämnden röstas igenom, ...
10 april 2024 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Företagarna: ”Rekordmånga jobb i små företag”
Enligt en ny kommunrapport från företagarorganisationen Företagarna är antalet jobb i småföretag med färre än 50 anställda större än nå...
10 april 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2024-04-09

2024-04-09

2024-04-09

2024-04-08

2024-04-08

2024-04-06

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-03

2024-04-03

2024-04-02

2024-04-02

2024-04-25 07:05