Skärmdump: LindeNytt

Sveaskog svarar på kritiken

INSÄNDARE/DEBATT: Bergshyttebon Lars Flamme riktade skarp kritik mot skogsägaren Sveaskog för en tid sedan när det stod klart att en avverkning skulle ske i ett område i närheten av en plats där man har konstaterat att den rödlistade lappugglan häckar. Samtidigt hävdades att avverkningen skulle innebära markskador, sämre förhållanden under stormväder och ökad risk för bränder. Nu har Sveaskog svarat på kritiken.

I en insändare lyfte Lars Flamme ett antal påståenden om Sveaskogs verksamhet som vi från Sveaskog gärna vill få en möjlighet att bemöta.

På Sveaskog arbetar vi aktivt med natur- och miljövård i alla aspekter av vår verksamhet. Av vårt produktiva markinnehav sätter Sveaskog av 20% som naturvård, bland annat genom ekoparker, frivilliga avsättningar av hela bestånd samt de hänsyn som tas vid varje enskild avverkning. Minst 2,5% lämnas i hänsyn vid en avverkning – oftast mycket mer. Alla områden med högre naturvärden, all död ved och alla naturvärdesträd lämnas. Dessutom lämnar vi kantzoner mot bäckar och våtmarker, trädgrupper samt skapar död ved i form av bland annat högstubbar på den avverkade ytan. Det blir oftast betydligt mer än tio träd per hektar kvar efter en avverkning och det är de mest stormfasta träden på ytan som lämnas. Men även om dessa blåser omkull fyller de en viktig funktion i form av död ved – en förutsättning för många arters överlevnad.

Vi tar naturhänsyn i alla led – från avverkning och markberedning till plantering, röjning och gallring. I vissa av våra avsatta skogar gör vi även andra naturvårdande åtgärder som att friställa löv, ta bort gran som hotar lövet, skapa död ved och skada träd som på sikt blir död ved. Ibland bränner vi skogen, så kallad naturvårdsbränning, för att gynna starkt hotade arter som är beroende av bränd skog.

Vi tar stor hänsyn till rödlistade arter med verklig hotbild, och anpassar skötseln av skogen utifrån områdets förutsättningar. De lappugglor som enligt insändaren häckade i en avverkningsanmäld skog, häckar en halv kilometer därifrån i en skog avsatt för naturvårdsändamål. Det finns inga häckande lappugglor i eller i närheten av det påtalade avverkningsanmälda området, eller i andra avverkningsanmälda områden. När det gäller lappugglans jakt gynnas den av de öppna ytor som uppstår efter en avverkning då de vill ha sådana att jaga på.
Lappugglan är rödlistad i Sverige på grund av stammens ringa storlek, inte på grund av att de är akut hotade eller att deras antal minskar. Tvärtom har antalet lappugglor i Sverige ökat de senaste åren. I år, 2020, har vi till och med haft en rekordstor föryngring av lappuggla på Sveaskogs marker. I skrivande stund har man hittat och ringmärkt hela 26 stycken ungar i Västmanland på Sveaskogs mark – något vi är mycket glada och stolta över. En av alla åtgärder vi gör för arten är en ca 130 hektar stor avsättning av produktiv skogsmark enbart för lappugglorna i området.

Gällande de markskador som eventuellt kan uppstå på grund av skogsmaskiner så har Sveaskog arbetat aktivt under många år för att minska dessa. Vi delar in skogen baserat på hur väl marken kan bära en fullastad skogsmaskin, och när på året vi kan avverka. Vissa marker är för svaga och dessa avverkar vi inte, andra kan enbart avverkas på vintern eller en riktigt torr sommar. En del områden kan avverkas året runt. Maskinförarna arbetar med olika metoder och arbetssätt för att minska risken för markskador.

Att skogsmaskiner kör, oavsett brandrisk, är ett felaktigt påstående. Vid hög brandrisk sker alltid samråd mellan maskinförare och avverkningsledare där risken för brand på den aktuella platsen bedöms. Under perioder med brandrisk finns en verktygslåda att ta till: Vi flyttar maskinerna till områden utan marksten, brandvakt som går i maskinens spår och säkerställer att inga bränder uppstår, nattkörning då luftfuktigheten är högre och anpassad körning som gör att maskinföraren upptäcker eventuella bränder i tid. Maskinerna har alltid med sig rejält med släckningsutrustning.
Bedöms brandrisken vara för stor bryter vi all markberedning, avverkning och uttransport av virke från skogen. Till exempel avbröt vi all avverkning och markberedning under flera månader 2018, på grund av den extremt torra sommaren. De toppar och grenar som insändaren ansåg var en brandrisk lämnas av olika skäl: De behövs för att köra på om marken är för stenig eller svag. De ger också näringstillförsel till skogen. Det som faktiskt brinner bäst och utgör största spridningsrisken är den mossa och det ris som växer i skogen.

En annan punkt som Sveaskog kritiserades för är avverkningen av skog i anslutning till annans hus. När vi avverkar i anslutning till någon annans bebodda mark genomförs alltid en dialog där husägaren får komma med synpunkter och önskemål. Vi avverkar ofta hela vägen fram till tomtgränserna, då vi inte vill lämna stora träd som riskerar att ramla på hus eller egendom. Förhoppningen är att det kommer ny lövskog närmast huset som både blir vackrare och mer varierad än ren barrskog, men också stormfastare.

Sveaskog ägs av staten och delar varje år ut vinst till ägaren som bidrar till Sveriges välfärd. 2018 uppgick bidraget till 1,1 miljarder kronor, pengar som går till bland annat vård, skola, omsorg och infrastruktur. Sveaskog skapar dessutom ca 2 200 jobb. Ett aktivt skogsbruk har även visat sig vara bland de mest effektiva sätten att binda koldioxid, och genererar ett hållbart alternativ till fossila bränslen.
Ska vi åstadkomma allt detta – arbetstillfällen, bidrag till välfärden, minskad klimatpåverkan, hållbar råvara och avsättning av skyddsvärda skogar – måste vi ibland avverka skog nära privatpersoners hus och samhällen.

Skogen är och har alltid varit föränderlig. Bränder, översvämningar, trädslags olika förutsättningar, bävrar, barkborrar och människan är bara några ”störningar” som hör skogens utveckling till. Vi förstår att en avverkning innebär en stor förändring som kan väcka känslor, men Sverige är rikt på välskötta skogar att ströva i och även ett hygge kan bjuda på glädjeämnen. Troligtvis får du snart se fler fåglar och djur som älgar, rådjur och en och en annan räv än vad du gjorde innan avverkningen. Hallonbuskar växer ofta bra på hyggen, och relativt snart står där ny, framväxande skog.

Sara Norgren, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog

Publicerad 5 oktober 2020 klockan 08:29

LindeNytt Redaktion , 0581-61 71 71 , info@lindenytt.com

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Foto: Camilla Lagerman

Nu öppnar vaccinbokningen för 35-åringar

Under vecka 25 vaccinerar Region Örebro län med totalt 18 000 doser vaccin. Vaccination i fas fyra pågår fortfarande och bokningen är nu öppen för personer som är födda 1986 eller tidigare, men bokningen fortsätter också att vara öppen för alla tidigare grupper.

21 juni 2021 klockan 13:31 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Annons


Genrebild. Foto: Fredrik Norman

Stöld på industriområdet till mycket högt värde: ”Endurocyklar och övrigt gods”

Ett företag på industriområdet i Lindesberg har utsatts för en stöld, som upptäcktes på måndagsmorgonen. Enligt polisen rör det sig om mycket stora värden.
– Vi har bland annat två endurocyklar som saknas, bara dessa har ett sammanlagt värde av 200 000 kronor. Sedan verkar det saknas övrigt gods till ungefär samma värde, men det är fortfarande oklart vad det rör sig om för saker, kommenterar Stefan Wickberg, presstalesperson vid polisen i region Bergslagen.

21 juni 2021 klockan 11:50 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Felaktigt packade provtagnings-kit kan ha lämnats ut i Lindesberg

Några av de provtagnings-kit som lämnats ut via lådor på tio olika platser i Örebro län...

Nystartat juniorlag i Lindlöven

I helgen hade Lindlöven sin första aktivitet, med sitt nystartade J18-lag. För att öka gemenskapen inför sensommarens fö...

bildspel Hemköp öppnar för nyöppning

Det stora ombyggnadsprojektet närmar sig sitt slut och på måndag öppnar Hemköp dörrarna, för en nyöppning. På grund av ...

Foto: Camilla Lagerman

Polisinsats i centrum – yxbeväpnad man anträffad

UPPDATERAD. En större polisinsats pågick i centrala Lindesberg på fredagsförmiddagen. Insatsen inleddes sedan man hade fått uppgifter om en pågående narkotikaförsäljning. På plats anträffas sedermera en misstänkt person som visade sig ha en yxa på sig.
– Det är en man i 40-årsåldern som misstänks för brott mot knivlagen, kommenterar Mats Öhman, presstalesperson vid polisen i region Bergslagen.

18 juni 2021 klockan 11:21 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Sebastian Cehlin och Pär-Ove Lindqvist. Foton: Pressbilder

Moderaterna: Bemanna akuten i Lindesberg med specialistutbildade akutläkare

Flera av de politiska partierna har uttalat sig i frågan gällande ett återinförande av de nu nedstängda jourlinjerna vid akutmottagningen på Lindesbergs lasarett. Nu vill även Moderaterna visa sitt ställningstagande och ge ett förslag på hur man istället skulle kunna utveckla verksamheten på akutmottagningen.
– Vi har fördelen att ha tre sjukhus i vårt län och jag tycker det är självklart att patienter ska kunna få hjälp med och vård för enklare åkommor vid alla tre sjukhusen under dygnets alla timmar. Det säger Sebastian Cehlin, moderat oppositionsråd, i ett pressmeddelande.

18 juni 2021 klockan 10:55 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Polisen söker naken man som ofredade jordgubbsförsäljare
En jordgubbsförsäljare i Fellingsbro blev under torsdagen utsatt för ett sexuellt ofredande. Den misstänkte, en man, dök upp i bara mässingen ...
18 juni 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Lindesberg får egen ölhall – öppnar inom kort
Inom kort blir det åter liv och rörelse i lokalerna som under åren huserat bland annat Lasse Maja och Bistro Bellman. Inom kort öppnar nämligen ...
17 juni 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Polisen söker vittnen till rån: ”Gärningsmannen var udda klädd”
För drygt en vecka sedan blev en kvinna rånad på en summa pengar i anslutning till Bergslagens Sparbanks kontor på Kungsgatan 11. Efteråt fö...
17 juni 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Arkivbild. Foto: Fredrik Norman

KS-ordförandens vädjan till de som trotsar vattenskoterförbud: ”Visa respekt. Tänk efter före!”

INSÄNDARE: Man får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. I Örebro län är det Norrtorpssjön i Kumla kommun, vissa områden i Hjälmaren och i Vättern. Dessutom ska man köra minst 100 meter från land. Det är alltså förbjudet i Lindesbergs kommunens sjöar helt och hållet. Att som några gör, registrera skotern som en båt, är bara så fel. Det är likafullt en vattenskoter och förhoppningsvis kan utbildning med körkort få människor att sluta bryta mot lagen och visa respekt för andra.

17 juni 2021 klockan 10:48 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

VD Cecilia Jeffner. Foto: Rolf Karlsson/Bildmakarna

Bergslagens Sparbank och kommunen går in med 200 000 kronor i Mikrofonden

Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse går in med 100 000 kronor i Mikrofonden Mälardalen, som tillsammans med Lindesbergs kommuns bidrag om samma summa, nu får ett tillskott på sammanlagt 200 000 kronor via kommunen och Sparbanksstiftelsen Bergslagens satsningar.
– Socialt engagemang och att vara en naturlig, drivande del av samhällsbyggandet är centrala delar i vår verksamhet som en lokal sparbank i Bergslagen, säger Cecilia Jeffner, vd på Bergslagens Sparbank i ett pressmeddelande.

16 juni 2021 klockan 14:25 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Nytt samarbete ska få fler att vaccinera sig

Då läkaren Per Zetterlund, som arbetar på vaccinationsmottagningen i Lindesberg, insåg att det var problem att ...

bildspel 6-årige Vide blev storfiskaren för dagen

I lördags arrangerades Fiskets Dag, som trots regnskurar blev en solskensdag för bland andra 6-årige Vide Persson, ...

Ruttet hö dumpat utanför kommunhuset

UPPDATERAD. Natten till tisdag har någon eller några dumpat stora mängder med ruttet hö utanför kommunhuset i ...

Annons


13 augusti 2022 är det äntligen dags. Foto: Pressbild

Ulf Lundell till Lindesberg nästa sommar

29 augusti 2020 skulle legendaren Ulf Lundell ha avslutat sin sommarturné i Lindesberg Arena, något som både arrangörer och publik såg fram emot. Sedan kom coronapandemin och alla evenemang tvingades ställas in. Men nu blickar man framåt, mot den 13 augusti 2022 närmare bestämt, då Ulf Lundell gör sitt efterlängtade turnéstopp i Lindesberg.

15 juni 2021 klockan 10:17 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

bildspel Fornaboda inledde travveckan

Både antalet hemmahästar och deltagande ekipage var mindre än vanligt, men kvaliteten på måndagens tävlingar höll sig i topp...

Källgården fick efterlängtad grill av Lions

Under måndagseftermiddagen fick äldreboendet Källgården i Lindesberg besök av Lions president Bengt-Göran ...

Politikerna backar ytterligare: Erbjudandet om 10 månaders visstidsanställning kvarstår

Löftet från Lindesbergs kommun om 10 månaders visstidsanställning ...

20 000 vaccindoser till regionen under veckan

Under vecka 24 vaccinerar Region Örebro län med totalt 20 000 doser vaccin. Nu pågår vaccination i fas fyra, d...

Bengt Storbacka om Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

PRESSMEDDELANDE: Regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat följande angående nattakuten i ...

Sista skolavslutningarna för Kristinaskolan och Stadsskogsskolan

Under fredagen sprang de allra sista eleverna ut på sommarlov från Kristinaskolan och ...

Glädjetjut och eufori när Lindeskolans avgångselever äntligen tog studenten. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Bildextra: Studenternas utspring

Trots hårda pandemirestriktioner lyckades Lindeskolans personal arrangera ett studentfirande som var så nära det normala som man kan komma. Under en klarblå himmel och strålande sol fick väntande anhöriga ta emot sina nyutsprungna studenter på den utsmyckade skolgården.

11 juni 2021 klockan 15:46 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

bildspel Gamla elever tillbaka i skolan – för sista gången
I en 110 år gammal skola kan man bara tänka sig vilka historier som finns att berätta om människorna som vistats innanför väggarna. Några av ...
11 juni 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Trots protesterna: Inget återöppnande av primärjouren på Lindesbergs lasarett
Under torsdagen presenterade Hälso- och sjukvårdsnämnden sin utvärdering om vilka konsekvenser neddragningen vid akutmottagningen i Lindesberg har...
10 juni 2021 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Fiskets Dag flyttar till Dalkarlshyttan – störande vattenskotrar huvudorsak
På lördag arrangeras det traditionella Fiskets Dag i Lindesberg, men det kommer inte att hållas vid Lindessjön som traditionen gjort gällande i m...
10 juni 2021 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2021-06-09

2021-06-09

2021-06-08

2021-06-08

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-06

2021-06-05

2021-06-04

2021-06-03

2021-06-03

2021-06-03

2021-06-22 00:34