Foto: Jennie Einarsson

Finns det ett alternativ till att lägga ner och finns drivet och visionerna för det?

INSÄNDARE/DEBATT: Det är oroande att se hur övertygande ansvarig politiker är när de tagit beslut gällande Storå VC och neddragningarna inom vården i norra länsdelen. På vilka grunder har beslutet fattats, hur har uppdraget formulerats och hur blir det med utvecklingen och framtiden?

Rapporten ” förstudie samarbetsområden, utbud och utbudspunkter inom primärvården med fokus på vårdcentraler norra länsdelen” (Rapport 2024-02-28) är förstudien som ligger till grund för beslutet som nu tagits.

Det är lätt att hålla sig för skratt när en läser texten i rapporten. Rapporten är rätt enögd utan en tillstymmelse till försök att se vare sig potential eller möjligheter att ha kvar verksamhet i Storå eller för den delen Frövi. Texten påminner mer om ett protokoll från en illa skött vägförening än en väl avvägd förstudie som är beslutsgrundande och med det påverkar väldigt många människor i norra länsdelen. Det tycks inte finnas ett enda argument till varför vårdcentralen ska vara kvar. Kan det verkligen vara så?

Under avsnittet ”utvecklingsplanen” står det att det ska finns en vårdcentral i varje kommun förutom i större kommuner: ”där det ska finnas kompletterande utbudspunkter med olika former och nivåer av vårdtjänster…. ” vad betyder orden ens och varför ska alla kommuner bara ha en vårdcentral? Varför är det så självklart? Varför?

Om en läser vidare i rapporten står: ”Norra länsdelen har stora demografiska utmaningar med en minskande och åldrande befolkning och allt färre listade på de sex vårdcentralerna varav fyra kategoriseras som ”små och sårbara”. Betydande förskjutningar av länets vårdbehov sker i en tid då hälso- och sjukvårdens utmaningar med kompetensförsörjning ökar. Detta leder till dyra ekonomiska lösningar exempelvis med inhyrda läkare. Färre listade innebär också minskade intäkter. Lokalanpassningarna har inte heller följt med i de nödvändiga behovs- och bemanningsförskjutningarna.”

Allt tycks vara riktigt illa ställt och orden ”små och sårbara” lyser starkt i texten. Är Små och sårbara en vedertagen kategori för vårdcentraler i Sverige? Är det dåligt att vara liten? Vad innebär sårbar? Går sårbarhet att förebygga och bota? Om så, hur då? Vad krävs?

I alla fall, så här fortsätter det i 13 sidor innan resultat och slutsats redovisas:
”Förstudien visar att detta förslag kan och bör genomföras”. Alltså lägga ner Storå VC m.fl. i befintlig form.

Är detta verkligen genomtänkt? Underlaget känns svagt och dessutom finns ju inget problem med exv. hyrläkare i Storå.

Nästa stopp blir tabellen om befolkningsprognosen. SCBs prognoser bygger på att den observerade utvecklingen fortsätter, ja det är så de själva säger på SCB. Man tittar således bakåt för att förstå hur det ska bli framåt. SCB är helt transparanta med det och säger även för protokollet att en prognos från SCB inte är en sanning och att det finns många olika sätt att beskriva framtiden på. Det är bra. Vi kan alltså se på framtiden på flera olika sätt, i alla fall säger SCB det.

SCB tar vidare inte någon hänsyn till planerade bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar när de gör sina prognoser. Det är ju följaktligen att bortse från både politisk ambition och utvecklingsinsatser i någon mening, som ofta har fokus på att utveckla och skapa framtidstro.

Det är förövrigt SCBs prognoser som ger regionpolitikerna understöd i sitt beslutsfattande. Det känns inte bra, inte som ensam källa till prognos i alla fall.

I rapporten gör författarna ett stort nummer av just befolkningsprognosen, att prognosen är ett av de riktigt stora problemen varför vårdutbudet måste förändras, annars tar man inte ansvar skriver man.

Det är mer relevant att hävda att man inte tar ansvar när man inte väger in en helhet i sin bedömning, en helhet som går utanför själva vårdverksamheten, där man tittar på hur individ och samhället påverkas av neddragningen. För det är ju samhället och individen som drabbas.

Rent ekonomiskt, isolerat till enbart vårdfrågan, är det ju även tveksamt om åtgärden faktiskt är en besparing. Som jag läser bilaga 5 i rapporten flyttas pengarna från vårdcentralernas budget till nära vård och pengar läggs till från Regionstyrelsen till vårdcentralerna. På Regionens bokslut kommer det inte synas någon skillnad. Alltså är det ingen besparing för regionen, men en neddragning av verksamheten i norra länet.

Nog om rapporten, den är lika deprimerande som oroväckande kortfattad i både analys som slutsats.

Hur kan man göra i stället?
Lite bakgrund först: Om vi utgår från att allt sitter ihop och att utveckling påverkas av många faktorer samt att det finns en grund, ett grundutbud som behövs för att vi överhuvudtaget ska kunna prata utveckling på samhällsnivå.

Grundutbudet brukar i regel bestås av vård, skola och omsorg samt närhet till kollektivtrafik. Om dessa delar är hyfsat likvärdiga och på plats utgör de en väldigt bra grund för vidare utveckling. Försvinner någon del är risken stor att allt försvinner över tid, just p.g.a. att det ena ger det andra.

En annan viktig del är att det ska finnas driv, tro och visioner. Att exempelvis politiker och tjänsteperson ser något framför sig, vill göra något nytt, vill sticka ut, kanske bevisa att det går att ha en levande landsbygd och en levande stad samtidigt och utveckla båda. Att det inte finns ett motsatsförhållande.

En sista del är förmågan att samarbeta och kunna ta till sig andra perspektiv, omvärdera, anpassa samt att be om hjälp.

Utvecklingsarbete är alltså ingen vetenskap, det finns inget färdigt recept, men det finns en grund, även om viss typ av utvecklingsarbete förvisso kan anses utgöra någon slags forskning. Nämligen när man bryter ny mark.

Så, varför vänder man inte på steken och försöker arbeta proaktivt och tillsammans, mellan region och kommun och andra som vill bidra?

Ännu har inget parti eller politiker sagt att människor på landsbygden inte ska bo där eller åtnjuta samma service som en människa i en tätort. Inte ännu. Uppfriskande skulle det vara om någon sa det. Så det blev tydligt. Det är såklart okej att tycka så.

Har ärendet Storå vårdcentral involverat ansvariga för regionalutveckling på regionen, kommunala förvaltningar som arbetar med utveckling, företagen och deras behov nu, men även framåt och medborgarna i norra länsdelen?

Det är ju viktiga perspektiv att ha med sig så inte beslutet blir fel. En samlad konsekvensanalys med så långt som möjligt detaljerade ekonomiska och sociala redogörelser om hur förändringen påverkar individen, hur den påverkar samhället och
vad som händer sen är väl en lägsta nivå?

Vilken politiker/parti erbjuder en rimlig väg framåt och har en idé om var vi ska vara om 10–15 år samt har en plan för hur vi ska komma dit? Jag tänker att Storå med omnejd är en bra plats att börja med, hanterbar yta, goda förutsättningar med skola, tågstopp och arbetstillfällen. Hur ser det ut i Storå med omnejd om 15 år? Finns Storå kvar? Blomstrar det? Kan vi enas om en färdplan och arbeta för att uppnå den på såväl regional som kommunal nivå med det starka och drivna civilsamhället bredvid?

Jag är oroad över utvecklingen, eller kanske just avsaknaden av utvecklingen i den norra delen av regionen. När medborgare inte känner sig inkluderade i utvecklings/förändringsarbete och hela tiden ska behöva vara på sin vakt, känna oro för att något ska försvinna, då försvinner till sist tilliten till politiken. Försvinner tilliten, då är vi riktigt illa ute. Subversiva samhällsstrukturer är otäcka men är en trolig slutdestination om detta fortsätter allt för länge.

Det skulle vara smakfullt om tydliga svar kunde ges på frågorna i texten, från politiker på regional och kommunal nivå som ställer sig bakom neddragningen. Gärna offentligt så alla får läsa. För det är viktigt att vi som bor här ges möjlighet att förstå hur samhället vi lever i styrs och förändras så vi kan ta ställning i tid och i bästa fall vara medskapare till något bättre.

Med vänlig hälsning,
Wilhelm Magnusson
Guldsmedshyttan

Publicerad 2 maj 2024 klockan 11:03

LindeNytt Redaktion , 0581-61 71 71 , info@lindenytt.com

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Det ekonomiska läget i kommunen är fortsatt mycket bekymmersamt. Foto: Camilla Lagerman

Kommunen på väg mot katastrofresultat

Under tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen uppdaterade ekonomichef Anette Persson ledamöterna om det ekonomiska läget i kommunen, som ser ut att gå mot ett katastrofalt dåligt resultat. Mellan mars och april ökade socialnämndens underskott med hela 7 miljoner, och kommunens prognos för 2024 landar just nu på -84,2 miljoner kronor.

28 maj 2024 klockan 17:58 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Annons


Genrebild. Foto: Fredrik Norman

Frövi hårt drabbat av ovädret: ”Ohyggliga mängder vatten”

Ett kraftigt åskväder har under måndagskvällen orsakat strömavbrott och översvämningar i vårt område. Ett av de värst drabbade områdena är Frövi, där såväl industri som hushåll har problem i spåren av ovädret.
– Det här ovädret låg ju precis över Frövi där ohyggliga mängder vatten föll på kort tid, berättar SOS Alarm som svarar för Räddningsregion Bergslagen.

27 maj 2024 klockan 19:04 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

bildspel Världseliten gjorde upp om titlarna utanför Lindesberg

Under den gångna helgen samlades världseliten inom orienteringsskytte i Munkhyttan, strax utanför ...

Regionen informerar om sommaröppettider i vården

Region Örebro Län informerar om ändrade öppettider på flera vårdinrättningar under sommaren. Då ...

2000 abonnenter drabbade av stort strömavbrott

Ett omfattande strömavbrott drabbade på lördagen över 2000 abonnenter i Lindesberg tätort. Detta uppger ...

Arkivfoto: Fredrik Norman

Gamla skolprylar efterlyses inför inflytt i Kristinaskolan

Med knappt en vecka kvar tills den gamla Kristinaskolan får sina allra första hyresgäster, efterlyser fastighetsägaren prylar med koppling till skolverksamheten som än gång huserade i byggnaden.
– Det vore roligt med exempelvis lite fina bilder från förr att hänga upp i trapphuset, så man får den här känslan från skolan, säger Ann-Louise Hytter från Lindesbergs Fastigheter.

24 maj 2024 klockan 11:31 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Det gästande BK Ett Fyra var för stabila under torsdagen. Trots att gästerna släppte in tre snabba mål så åkte man hem med tabellpoängen. Foto: Timmy Lundegård

Nykomlingarna bröt IFK Lindesbergs segersvit

Under torsdagskvällen bröts IFK Lindesbergs långa segersvit på hemmaplan inom Division 5, där det slutade med åtta raka triumfer. Seriens nykomlingar BK Ett Fyra visade sig stabila mot det skadedrabbade IFK Lindesberg, som ändå stod för en rejäl insats inom matchens sista kvart när de ändrade 0-5 till 3-5.
– Jag är kluven över dagens match, säger Niklas Christensson.

23 maj 2024 klockan 22:34 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Harmoni efterlyser nomineringar till årets Kulturstipendium
Nu är det dags att nominera kandidater till Manskören Harmonis årliga Kulturstipendium. Detta stipendium är instiftat till minne av Gudrun Persson...
23 maj 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

bildspel LindeDagen 2024: En Solig Succé
Den åttonde upplagan av LindeDagen bjöd på en minnesvärd dag fylld med aktiviteter, uppträdanden, provsmakningar och information. I strålande ...
23 maj 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

Bäver orsakade brand utanför Lindesberg
Strax innan 16-tiden på onsdagseftermiddagen larmades Nerikes Brandkår till Västra Bor, mellan Lindesberg och Vedevåg, där det enligt uppgift ...
22 maj 2024 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Trots ett tidigt 0-1, så slutade den senaste hemmamatchen med seger. Då mot det rutinerade IFK Örebro, nu gästas Fritidsbyn av nykomlingarna Ett Fyra. Arkivfoto: Timmy Lundegård

Inför IFK-BK Ett Fyra: ”Gäller bara att få allt att sitta”

Det är ett skadedrabbat men hemmastarkt IFK Lindesberg som tar emot nykomlingarna BK Ett Fyra under torsdagen. Även om bortamötet mot topptippade Laxå slutade med en 4-0-förlust, där IFK Lindesbergs skadebänk var en stor orsak till förlusten så är det optimistiska tankar från hemmalaget.
– Vi är ett bra lag, det gäller bara att få allt att sitta, säger Martin Eriksson.

22 maj 2024 klockan 17:08 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Genrebild. Foto: Ida Lindkvist

Brand vid Prästryggens camping i Frövi

UPPDATERAD. Strax innan tiotiden på onsdagsförmiddagen larmades räddningstjänst, polis och ambulans till Prästryggens camping i Frövi, där en brand brutit ut i ett omklädningsrum.
– Räddningstjänsten är framme på plats tillsammans med ambulans, och ska påbörja släckning, uppger operatör vid SOS Alarm som svarar för Räddningsregion Bergslagen.

22 maj 2024 klockan 10:45 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Polisen lanserar kampanj för att informera unga om penningtvätt

Bedrägerier med hjälp av penningtvätt ökar i Sverige, även bland ungdomar under 18 år. D...

Stort intresse för nya cykelleder i trollskogarna

Genom djupa trolska skogar, på rullstensåsar, längs sjöar och gamla gruvhål går den helt nya cykelleden ...

bildspel Anna Bernholm hyllades under Judofestivalen

Efter en lång och mycket framgångsrik karriär som en av världens bästa kvinnor inom judon, bestämde sig Anna ...

Ali Hayjiev från Frövi judo lyckas med ett snyggt kast. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Judofestivalen slog nytt rekord – igen

Frövi judos omåttligt populära evenemang Judofestivalen slog storartat rekord, när man i helgen välkomnade mer än 900 aktiva från hela Sverige till Lindesberg arena. Med ett strålande solsken och högsommarvärme blev det en magisk inramning på festivalen, som bjöd på aktiviteter från morgon till kväll.

20 maj 2024 klockan 10:36 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Blandade händelser på ett varmt Fornaboda

Eftermiddagen på travet bjöd verkligen på en blandning av allt det goda. Alla typer av travlopp visades upp på ...

Klockars efter beskedet från LPO: ”Deras fria vilja”

Det politiska styret i Lindesberg är inte längre i majoritet efter att LPO lämnade beskedet ...

LPO avslutar samarbetet med majoriteten – blir vågmästare

Efter knappt 17 månader vid makten har det nya majoritetsstyret i Lindesbergs kommun gått i ...

bildspel Sommarkänsla när Kullgatan dukade upp för Vårmarknad

För andra året i rad hölls Vårmarknaden på Kullgatan 1 under onsdagen - ett efterlängtat evenemang...

bildspel Glammigt och känslosamt när årets idrottsprestationer prisades på Lindeskolan

Judodräkter, hockeyskydd och fotbollsskor fick ge plats åt stiliga kostymer ...

JUST NU: 10-tal lösa småhundar har observerats i trakterna av Grönbo

Under två dagars tid har en boende i trakterna av Grönbo i Lindesbergs kommun ...

Anders Persson, (LPo), Tom Persson, (SD) Ordförande Tillväxtnämnden, Conny Ärlerud (M) 1:e vice ordförande. Foto: Jennie Einarsson

Ekonomiskt mörker tvingar till besparingar: ”Dystra besked”

Under en pressträff på tisdagseftermiddagen meddelade Tillväxtnämnden att man tagit nya beslut för en budget i balans. Med ett beräknat underskott i nämnden på hela 4,1 miljoner har man tvingats ta till tuffa besparingsåtgärder.
– En sådan här pressträff hade jag hoppats att man skulle slippa att kalla till, men så är läget, inledde Tom Persson, (SD), ordförande Tillväxtnämnden.

14 maj 2024 klockan 17:21 av Jennie Einarsson Visa hela artikeln

Nya sparförslaget: Avveckla förskolor
Barn- och utbildningsnämndens arbete med att nå en budget i balans fortsätter, och under måndagens sammanträde kom majoriteten med en rad nya ...
14 maj 2024 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

bildspel Vänskap över gränserna under helgens judoevenemang
Under den gångna helgen genomfördes årets upplaga av Swedish A-judo Open i Lindesberg Arena. Ett uppskattat evenemang, som lockade ett 80-tal ...
14 maj 2024 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

bildspel 40 år senare – Bilsport följer upp klassiskt reportage i Lindesberg
Det har gått fyrtio år sedan tidningen Bilsport besökte Lindesberg för att göra ett Gatbilsreportage. Detta blev inte bara en hyllad skildring av...
13 maj 2024 av Jennie Einarsson
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2024-05-12

2024-05-11

2024-05-11

2024-05-11

2024-05-10

2024-05-10

2024-05-10

2024-05-09

2024-05-09

2024-05-08

2024-05-08

2024-05-08

2024-05-07

2024-05-06

Evenemangstips
Nyheter från Expressen
Polishändelser i Örebro län
2024-05-29 05:03